Vad är SAM? - En Komplett Guide

Software Asset Management (SAM) är en systematisk process för att styra, optimera och skydda användningen av olika programvaror i en organisation.

SAM är en viktig företagsstrategi som hjälper organisationer att hantera och förbättra användningen av programvarulicenser och minska de totala IT-kostnaderna. Beroende på organisationens storlek och målsättningar kan SAM omspänna allt från assisterad uppdatering av programvarulicenser till mer avancerad hantering av programvaruportföljer och besparingar.

Hur fungerar SAM?

SAM omfattar flera steg som syftar till att hantera programvarulicenser och minska kostnaderna för IT. Inledningsvis genomförs en inventering av organisationens licensierade programvaror och datorer som ska använda programvaran. Därefter övervakas programvaran för att säkerställa att användarna uppfyller licenskraven och att licenser som inte används upphör och/eller överförs till användare som har ett ökat behov av programvaran.

Det är även viktigt att kontinuerligt uppdatera och underhålla programvaran för att säkerställa att organisationen har säkerhetsuppdateringar och den senaste versionen av programvaran.

Fördelar med SAM

SAM kan ge flera fördelar för organisationer, inklusive:

1. Optimering av kostnader

Med SAM kan organisationen undvika onödiga licenskostnader genom att undvika dubbla licenser och förbättra användningseffektiviteten.

2. Minskad legala- och säkerhetsrisker

En effektiv SAM-process kan minimera risken för upphovsrättsintrång eller bristande juridisk efterlevnad genom att säkerställa att organisationen har rätt licenser och att programvaran används på rätt sätt.

3. Förbättrad produktivitet

SAM kan bidra till att förbättra produktiviteten genom att säkerställa att rätt programvara finns tillgänglig för användarna vid rätt tidpunkt.

Steg för att införa SAM på arbetsplatsen

Att införa SAM på arbetsplatsen kan möta olika utmaningar beroende på organisationens storlek och målsättningar, men det finns flera generella steg som kan användas.

  1. Identifiera alla programvarulicenser som används av organisationen.
  2. Försäkra dig om att organisationen uppfyller alla licenskrav och att inga dubbla licenser finns.
  3. Utvärdera existerande programvarupolitik och göra eventuella nödvändiga anpassningar.
  4. Följ upp och löpande övervakning av programvarulicenser och användning för att fatta beslut om övergång till nya licensalternativ eller optimering av befintliga licenser.

Relevanta nyckelord

  1. Software Asset Management
  2. Licenshantering
  3. IT-kostnadsoptimering
  4. Programvaruövervakning
  5. Säkerhetsrisker vid programvaralinser

Sammanfattning

Software Asset Management (SAM) är en systematisk process som är avgörande för att företag ska hantera och optimera programvarulicenser och minska IT-kostnader. Det finns flera fördelar med att införa en SAM-process och med korrekt implementering kan företagen se avsevärd kostnadsbesparing, minskad juridisk risk och förbättrad produktivitet.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.