HLR - Vad är det och varför är det viktigt att ha utbildning i det?

När någon drabbas av en hjärtattack eller en olycka med livshotande skada är det oftast de första sekunderna som är avgörande. Det är här som hjärt- och lungräddning (HLR) kan göra en stor skillnad för att rädda liv. Men vad är egentligen HLR och varför är det viktigt att ha utbildning i det?

Vad är HLR?

HLR står för hjärt- och lungräddning och är en livräddande åtgärd som utförs på någon som drabbats av en plötslig hjärtstopp eller andningssvikt. Syftet med HLR är att hålla igång cirkulationen av blod och syre i kroppen tills ambulans eller annan sjukvård personal anländer. Det kan vara skillnaden mellan liv och död för personen som behöver hjälp.

Att kunna utföra HLR är inte bara viktigt för sjukvårdspersonal utan också för allmänheten. En av anledningarna till detta är att det oftast är de första personen som är på plats som kan agera snabbt och starta HLR innan ambulanspersonalen har hunnit fram. Dessutom kan det ske att ambulanspersonalen är upptagen med andra uppdrag samtidigt och då blir du som kan utföra HLR avgörande för att rädda liv.

Hur utförs HLR?

HLR utförs genom att man ger bröstkompressioner och/eller inblåsningar till personen som har drabbats av hjärtstopp eller andningssvikt. Det kan vara svårt att veta hur man ska göra om man inte har utbildning och prövat det i verkligheten. Det är därför viktigt att man har utbildning och har tränat på att utföra HLR på rätt sätt.

Utbildning i HLR

För att kunna utföra HLR på rätt sätt behöver man gå en utbildning i ämnet. Genom att ta en utbildning i HLR får man lära sig hur man agerar vid ett plötsligt hjärtstopp eller livshotande tillstånd. Det kan också vara bra att uppdatera sin kunskap med jämna mellanrum för att säkerställa att man är uppdaterad på de senaste teknikerna och behandlingsmetoderna.

När man går en utbildning i HLR får man lära sig teknikerna för att utföra HLR på ett säkert och korrekt sätt. Man får också lära sig hur man agerar vid olika situationer och vad man bör tänka på, exempelvis att alltid larma 112 vid livshotande situationer.

Relevanta nyckelord

  • Hjärt- och lungräddning
  • Livräddande åtgärd
  • Hjärtstopp
  • Utbildning i HLR
  • Bröstkompressioner
  • Inblåsningar
  • Livshotande situationer

Sammanfattning

HLR är en viktig livräddande åtgärd som kan göra stor skillnad vid ett hjärtstopp eller annan livshotande situation. För att kunna utföra HLR på rätt sätt är det viktigt att gå en utbildning i ämnet. Genom att hålla sin utbildning uppdaterad säkerställer man att man alltid är redo att agera när det behövs. Kom ihåg att HLR kan vara skillnaden mellan liv och död, vilket gör det än mer viktigt att ha kunskapen om detta.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.