Vad är DISC Profil Test? Klicka här för en grundläggande översikt

DISC-profiltestet är en bedömningsmetod som används för att visa hur människor fungerar i sin arbetsmiljö och i sina personliga relationer. Det är en av de bästa metoderna som används för att analysera mänskliga beteenden, värderingar och kommunikation. DISC-profiltestet ger insikt i hur en person tenderar att tänka, känna och agera i sin dagliga verksamhet.

DISC står för "Dominant", "Inflytelserik", "Stabil" och "Rytmisk", och varje person har en viss grad av dessa beteenden, som bildar hans eller hennes personlighetsprofiler. DISC-profiltestet mäter dessa fyra egenskaper i en person och hjälper till att förstå deras personlighet och hur de relaterar till andra.

Vad är DISC Profil Test?

DISC-profiltestet är en självrapporterande undersökning som utvecklats för att identifiera en persons naturliga tendenser och attityder. Det är ett verktyg som hjälper personer och organisationer att förstå hur deras anställda eller partners fungerar och att samarbeta mer effektivt. Målet med detta test är att hjälpa människor att förbättra sin kommunikation, ledarskap, teamarbete och produktivitet.

Hur fungerar det?

DISC-profiltestet innehåller flera frågor som är utformade för att mäta en persons preferenser, prioriteringar och styrkor. Personen får en poäng baserat på sina svar, som sedan används för att skapa en personlighetsprofil. Denna profil används sedan för att skapa ett diskussionsutrymme där personen kan diskutera sin profil med en ledare eller ​​kollega och hitta möjligheter att förbättra sina befintliga färdigheter och utveckla nya.

I DISC-profiltestet har varje bokstav i DISC en viss betydelse, och alla fyra bokstäverna är lika viktiga.

 • Dominant – denna personlighetstypen brukar vara självsäker, beslutsam, bestämd och fokuserad på resultat.
 • Inflytelserika – Denna personlighetstypen brukar vara spontan, entusiastisk, mänsklig och interpersonell.
 • Stabil – Denna personlighetstypen brukar vara välkomnande, på samma gång, systematisk och pålitlig.
 • Rytmisk – Denna personlighetstypen brukar vara ordentlig, proceduren och metodisk.

Ju högre poäng en person har i en specifik kategori, desto mer betydelsefull är den specifika egenskapen för deras personlighet.

Användning av DISC Profil Test

DISC-profiltestet används av organisationer över hela världen för att rekrytera bättre, förstå anställda, förbättra kommunikationen och öka prestationen. De främsta användningsområdena av DISC-profiltestet är:

 • Rekrytering och Talent Management: DISC-profiltestet hjälper arbetsgivare att hitta rätt person för rätt jobb baserat på deras personlighet och potential. Det hjälper också att förstå vad en anställd behöver för att utvecklas och prestera bättre i sin roll.

 • Ledarskap och organisationsutveckling: DISC-profiltestet används för att utveckla effektivt ledarskap genom att förstå och anpassa sin kommunikationsstil och beteende efter varje anställds unika personlighet.

 • Teamarbete och kommunikation: DISC-profiltestet hjälper kollegor att förstå sin egen personlighet och hur de passar in i sin teamkultur. Det hjälper också att förstå och anpassa sin kommunikationsstil efter kollegor med olika personligheter.

Relevanta nyckelord

 • DISC Profil Test
 • Personlighetsprofilering
 • Teamarbete
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Rekrytering
 • Talenthantering

Sammanfattning

DISC-profiltestet är ett mycket effektivt verktyg som används i organisationer för att förbättra kommunikationen, teamarbetet och ledarskapet. Det ger människor och organisationer möjligheter att förstå sin naturliga personlighet, styrkor och svagheter, och att anpassa sitt beteende och kommunikationsstil för att uppnå sina mål. Med hjälp av DISC-profiltestet kan organisationer rekrytera bättre, utveckla sitt team, och stärka sin organisationskultur.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.