Vad är AFS 2006:8? Allt du behöver veta om arbetsmiljöutbildning för chefer

Är du chef inom svenskt arbetsliv? Då finns det en god chans att du någon gång har stött på begreppet AFS 2006:8. Men vad är egentligen AFS 2006:8 och vad betyder det för dig som chef? I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på AFS 2006:8 och förklara vad det är, vilka krav som ställs på dig som chef, och hur du kan gå tillväga för att uppfylla de regler som föreskrivs.

Vad är AFS 2006:8?

AFS 2006:8 är en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskriften reglerar kraven på utbildning och kompetens för arbetsmiljöfrågor och riktar sig främst till chefer och ledare inom svenskt arbetsliv. Det primära syftet med AFS 2006:8 är att säkerställa att chefer och ledare har tillräckligt med kunskap och kompetens för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda.

Vilka krav ställs på chefer enligt AFS 2006:8?

Enligt AFS 2006:8 är chefer och ledare skyldiga att ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att skapa en god arbetsmiljö inom sina respektive organisationer. Detta innebär bland annat att de ska:

 • Kunna analysera och bedöma arbetsmiljörisker och vidta lämpliga åtgärder för att minimera dessa risker.
 • Ha kunskap om rådande arbetsmiljölaws krav och regelverk samt säkerställa att dessa efterlevs inom organisationen.
 • Utse ansvariga för arbetsmiljöarbetet och se till att dessa personer har tillräckligt med kunskap och resurser för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt.

Enligt AFS 2006:8 ska chefer och ledare dessutom genomgå en lämplig utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att man som chef måste ha god förståelse för begrepp som riskbedömning, säkerhetsplanering, och företagshälsovård, bland annat.

Hur kan jag uppfylla kraven enligt AFS 2006:8?

Att uppfylla kraven enligt AFS 2006:8 kan tyckas vara en omfattande uppgift. Men det finns flera steg som du som chef kan ta för att säkerställa att du följer föreskriften och har tillräckligt med kunskap och kompetens för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för dina anställda.

 • Börja med att utse en ansvarig person för arbetsmiljöarbetet, som kan agera som en resurs för att hjälpa dig att uppfylla de krav som ställs enligt AFS 2006:8.
 • Säkerställ att alla anställda är medvetna om de relevanta arbetsmiljökraven och deras roll i att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Satsa på kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling för både dig som chef och dina anställda. Denna utbildning kan inkludera allt från företagshälsa till säkerhetsplanering och riskbedömning.
 • Skapa en tydlig plan för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras inom organisationen, och se till att denna plan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya risker eller krav uppstår.

Relevanta nyckelord

 • AFS 2006:8
 • Arbetsmiljöutbildning för chefer
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljökrav för chefer
 • Ansvarsutdelning inom arbetsmiljöarbete

Sammanfattning

AFS 2006:8 är en föreskrift som ställer krav på utbildning och kompetens för chefer och ledare inom svenskt arbetsliv. Genom att säkerställa att du som chef har tillräckligt med kunskap och kompetens för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för dina anställda kan du inte bara följa lagstiftningen – du kan också öka hälsa, säkerhet, och välmående för alla inblandade.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.