Utvecklingspsykologi – En guide till förståelse av människors utveckling

Utbildning och utvecklingspsykologi går ofta hand i hand. För att kunna utforma adekvata läroplaner och sätta upp realistiska mål för eleven krävs det en förståelse för hur människan utvecklas från födseln till vuxen ålder. I denna artikel kommer vi att titta närmare på utvecklingspsykologi och vilka faktorer som påverkar den mänskliga tillväxten.

De fyra utvecklingsstadierna

Psykoanalysen menar att människans utveckling kan delas in i fyra utvecklingssteg: oral, anal, fallisk och genital. De första två skedena, oral och anal, fokuserar på behovet av mat samt utvecklingen av självständighet respektive rening. I det falliska skedet utforskar barnen sina könsorgan och upptäcker sin sexualitet. I det sista skedet, genitalia, kan människan fokusera på relationer och självuppfattning.

Kulturella och sociala aspekter i utvecklingen

Människans utveckling påverkas inte enbart av biologiska faktorer, utan också av de kulturella och sociala krav som samhället ställer på individen. Etos och normer är exempel på sådana sociala faktorer som kan påverka människans utveckling. Många belönas för att kunna hålla sig till samhällets normer och förväntningar, medan andra kan kämpa och kännas utanför. I ett samhälle där individen känner sig utanför kan uppleva ensamhet.

Kognitiv utveckling

Kognitiv utveckling är en annan viktig aspekt att överväga vid utvecklingspsykologiska undersökningar. Kognitiv utveckling talar om hur vi lär oss och utvecklas mentalt. Jean Piaget var en pionjär i den här forskningen och han menade att utvecklingen kan delas upp i fyra steg. Han ansåg att mentala strukturer utvecklades genom assimilering (förståelse av nya erfarenheter) och ackommodation (omstrukturering av dessa erfarenheter).

Relevanta nyckelord

  1. utvecklingspsykologi
  2. utbildning
  3. psykoanalys
  4. socio-kulturellt påverkan
  5. kognitiv utveckling

I denna artikel har vi tagit upp människans utvecklingssteg och de faktorer som kan påverka dem. Vi har också tittat närmare på kulturella och sociala aspekter som är avgörande för att förstå hur människan utvecklas. Slutligen har vi diskuterat den kognitiva utvecklingen och hur människan lär sig genom att assimilera och ackommodera nya erfarenheter. Att ha en grundläggande förståelse för utvecklingspsykologi är viktigt för att förstå människans utveckling från födseln till vuxen ålder.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.