Utbildning om fallrisker för en säkrare vardag - Tips och råd

Att råka ut för ett fall kan ha allvarliga konsekvenser, särskilt för äldre eller personer med nedsatt rörelseförmåga. Men med kunskap om vilka fallrisker som finns och hur man kan undvika dem kan man minska risken för att falla och skada sig. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några vanliga fallrisker och ge tips och råd kring hur man kan minska risken för att falla.

Fallrisker i hemmet

Ett vanligt ställe för fallolyckor är hemmet. Det kan bero på olika faktorer, exempelvis dålig belysning, lösa mattor eller trösklar, eller bristande handtag och räcken. Här följer några tips för att minska risken för fall i hemmet:

Rensa bort hinder

Se till att det inte är för mycket möbler eller annat som blockerar gångvägar. Rensa bort lösa föremål från golvet, som exempelvis tidningar eller skor.

Belysning

Se till att det är bra belysning i alla rum, speciellt vid trappor och vändpunkter. Ställ in timerlampor på nattduksbord eller i närheten av toaletten.

Städa undan

Håll golven rena från smuts och spill. Torka upp direkt om något spillas ut.

Fallrisker utomhus

Förutom i hemmet finns det också en hel del fallrisker utomhus. Gator och trottoarer kan vara ojämna och hala, särskilt vid regn eller snöfall. Här är några tips för att minska risken för fall utomhus:

Skor och kläder

Se till att ha rätt sorts skor och kläder för väder och vind. Gummisulor på skorna ger bra grepp på ojämnt underlag.

Stavgång

När det är halt eller ojämnt underlag kan stavar vara till hjälp. Det ger bättre balans och minskar risken för att trampa fel.

Se upp

Se alltid var ni går och försök att undvika hinder och ojämnheter i underlaget. Var särskilt försiktig i mörker eller på platser med dålig belysning.

Relevanta nyckelord

  • Fallrisker
  • Olycksrisker
  • Skador
  • Säkerhet
  • Undvik olyckor
  • Hemmet
  • Utemiljö

Sammanfattning

Genom att ha kunskap om vilka fallrisker som finns och hur man kan undvika dem kan man minska risken för att falla och skada sig. Att ha rätt sorts skor och kläder, hålla ordning hemma och se upp när man går utomhus är några exempel på saker man kan göra. En utbildning om fallrisker ger dig en säkrare vardag.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.