Utbildning i Dramatriangeln – En guide för personlig utveckling

Dramatriangeln är en grundläggande modell inom teater som beskriver dramatiskt berättande. Den kan också användas som ett verktyg för personlig utveckling och självinsikt. I denna guide kommer vi att utforska vad dramatriangeln är och hur den kan användas för att förstå vår erfarenhet och vår plats i världen. Vi kommer också att titta på hur du kan använda dramatriangeln för att utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

Vad är Dramatriangeln?

Dramatriangeln är ett begrepp som myntades av den ryska teoretikern och regissören Konstantin Stanislavski. Modellen beskriver hur man kan bygga upp dramatiska scener och historier på ett sätt som är engagerande och trovärdigt för publiken. Dramatriangeln består av tre element:

 • Handling
 • Karaktär
 • Kontext

Handling rör sig om vad som händer i en berättelse. Karaktär beskriver vem karaktärerna är och vad de vill. Kontext har att göra med omständigheterna kring handlingen och karaktärerna.

En dramatisk scen består av fyra delar:

 1. Inledning - Här introduceras karaktärerna och situationen.
 2. Konflikt - Något stör balansen och leder till konflikt.
 3. Klimax - Konflikten når sin höjdpunkt.
 4. Avslutning - Konflikten löses.

Hur kan dramatriangeln användas för personlig utveckling?

Genom att använda dramatriangeln som ramverk för att förstå våra livshistorier kan vi få en djupare förståelse för oss själva och hur vi passar in i världen. Genom att identifiera de olika elementen - handling, karaktär och kontext - i vår egen livshistoria kan vi börja se mönster och skapa en känsla av sammanhang. Genom att använda dramatriangeln på det här sättet kan vi också utveckla vår förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

Handling

Att förstå vår egen handling innebär att förstå vad som har hänt i vår livshistoria. Genom att titta på de stora händelserna i våra liv - som att utbilda oss, ta jobb eller flytta - kan vi få en förståelse för hur vi har kommit dit vi är idag.

Karaktär

Vår karaktär består av de personlighetsdrag som vi identifierar med oss själva, som vårt självförtroende, vår självbild och vår självmedvetenhet. Genom att förstå vår karaktär kan vi få en bättre förståelse för oss själva och hur vi påverkar världen runt omkring oss.

Kontext

Kontext handlar om de omständigheter kring vår handling och karaktär, som vår familj, våra vänner, våra rötter och vår kultur. Genom att förstå kontexten kan vi få en förståelse för våra egna perspektiv och hur de påverkar våra handlingar och karaktär.

Relevanta nyckelord

 • Dramatriangeln
 • Personlig utveckling
 • Självinsikt
 • Teater
 • Kommunikation
 • Samarbete

Sammanfattning

Att använda dramatriangeln som verktyg för personlig utveckling och självinsikt kan hjälpa oss att förstå våra livshistorier och vår plats i världen. Genom att identifiera de olika elementen i vår livshistoria - handling, karaktär och kontext - kan vi utveckla vår förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Oavsett om du är intresserad av teater eller bara vill lära dig mer om dig själv, kan en utbildning i dramatriangeln ge dig värdefulla insikter och verktyg för personlig utveckling.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.