Utbildning i BAS-P: Vad det är och varför det är viktigt

Byggsektorn är en av de farligaste branscherna att arbeta i. Varje år sker det olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet. För att undvika dessa måste man se till att det finns en bra säkerhetsplan på plats. Det är där BAS-P kommer in i bilden.

Vad är BAS-P?

BAS-P står för Bygg- och AnläggningsSäkerhet - Planering och är en säkerhetsplan som beskriver åtgärder för att upprätthålla säkerheten på en byggarbetsplats. Planen innehåller en beskrivning av arbetsmiljöns och arbetsuppgifternas risker, samt de åtgärder som behöver vidtas för att minimera dessa risker.

BAS-P är en del av arbetsmiljölagen och ett krav för alla byggprojekt där det behövs en samordning av arbete (SAM). Kravet på den planen är fastställt att den måste upprättas i ett tidigt skede av byggprojektet och det är beställarens skyldighet att se till att den finns på plats. Utan en BAS-P plan får inget arbete påbörjas på byggplatsen.

Vad ingår i BAS-P utbildning?

En BRA BAS-P utbildning behöver ge färdigheter i att upprätta och följa en BAS-P plan. Här ingår också möjlighet att planera bygg- och anläggningsarbeten så att de utförs säkert samt information om vilka risker som kan uppstå och hur man undviker dem. Även information om vilka hjälpmedel, riktlinjer och lagar som gäller för att säkerheten ska hållas på en hög nivå ges.

Utbildning i BAS-P är obligatoriskt för alla som arbetar med bygg- och anläggningsarbeten där riskerna för skador eller olyckor är höga, eller som övervakar dessa arbeten. Utbildningen måste ske hos betrodda utbildningsanordnare som har certifikat att utfärda uppfyllande intyg.

Varför är BAS-P utbildning viktig?

BAS-P är otroligt viktigt för att upprätthålla säkerheten på en byggarbetsplats och hindra olyckor. Vid utförandet av arbete skall all personal ha tagit del av arbetsmiljöansvaret och känna till vilka riskerna som finns med det arbete de ska utföra. Detta hjälper till att skapa en säker arbetsmiljö som bidrar till att minska antalet olyckor. BAS-P utbildning är också viktigt för att kunna följa lagar och förordningar och för att skapa en säker arbetsplats för alla.

Relevanta nyckelord

Här är några relevanta sökord och fraser som är kopplade till utbildning i BAS-P:

  • BAS-P utbildning
  • Byggarbetsplats säkerhet
  • Arbetsmiljöansvaret
  • Bygg- och AnläggningsSäkerhet
  • Riskhantering

Sammanfattning

BAS-P utbildning är en viktig del av säkerhetsplanen på en byggarbetsplats. Det hjälper till att skapa en säker arbetsmiljö genom att identifiera och hantera risker. Utbildningen är obligatorisk för alla som arbetar med bygg- och anläggningsarbeten där riskerna för olyckor är höga. Genom att utbilda personalen och följa säkerhetsplanen kan vi minska antalet olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.