Utbildning för arbete på väg - Så blir du en säkrare vägarbetare

Att arbeta på vägar och andra trafikintensiva platser är inte bara fysiskt krävande utan också riskfyllt och farligt. För att minimera riskerna för både arbetskraften och trafikanterna finns det strikta regler och riktlinjer som måste följas, och det krävs också speciell utbildning för att kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt. I denna artikel kommer vi att titta på olika utbildningar som erbjuds för arbete på väg och hur de kan hjälpa dig att bli en bättre och säkrare vägarbetare.

Grundläggande utbildning - 15 timmar

Grundläggande utbildning för arbete på väg är den första nivån av utbildning som alla som ska arbeta på vägar måste genomgå. Detta gäller både de som arbetar direkt på vägen, såsom anläggningsarbetare och inspektörer, och de som arbetar i anslutning till eller nära vägen, såsom entreprenörer och leverantörer. Den grundläggande utbildningen omfattar teoretisk och praktisk träning i grundläggande säkerhetsaspekter, trafikregler, riskhantering och korrekt användning av personlig skyddsutrustning (PSU).

Genom denna utbildning lär sig deltagarna de grundläggande principerna för hur man planerar, förbereder och genomför säkra arbeten på väg. Denna utbildning är också ett krav enligt Arbetsmiljöverket och är nödvändig för att erhålla VG-certifikatet (Vägarbete på allmän väg).

Grundläggande utbildning - Innehåll

 • Arbetsmiljö och säkerhetskrav
 • Riskhantering och säkerhetsåtgärder
 • Trafikregler och trafiksäkerhet
 • Användning av personlig skyddsutrustning (PSU)
 • Planering och genomförande av säkra vägarbeten

Specialistkurser - 2-5 dagar

Specialistkurserna är en fördjupning i specifika områden som är relevanta för vägarbeten. De ursprungliga kunskaperna från den grundläggande utbildningen utvecklas här och en mer detaljerad förståelse för arbetsmiljö, säkerhet, riskbedömning, material, markerings- och skyltningsregler samt korrekt användning av utrustning lärs ut. Kursdeltagare kan söka efter specialistprogram som är speciellt inriktade på deras yrke eller specialisering, såsom anläggning, entreprenad eller transport.

Specialistkurser - Innehåll

 • Anläggningsarbeten
 • Entreprenadarbeten
 • Arbete i stadsmiljö
 • Gravationsarbeten
 • Trafikregler och trafiksäkerhet vid vägarbeten
 • Teoretisk och praktisk träning för slagborrning eller mejsling

Fortbildning - 2-5 dagar

Fortbildningskurser är en utbildningsnivå som syftar till att uppdatera och komplettera utbildningen. Fortbildning utgör en viktig del av vägarbetskulturen och det är vanligt att arbetsgivarna uppmuntrar eller kräver fortbildning på årlig basis för att förbättra personalens kunskaper och färdigheter.

Denna typ av kurser är ofta interaktiva där deltagarna delar erfarenheter samt lär sig nya metoder, tekniker och processer. Medan fortbildningskurserna ofta har en teoretisk bas, har de också en praktisk del som gör att deltagarna kan öva färdigheterna i en kontrollerad arbetsmiljö.

Fortbildning - Innehåll

 • Säkerhet före och efter arbete på väg
 • Avancerade tekniker för anläggningsarbeten
 • Nivellering och mätningstekniker
 • Användning av robotiserad utrustning.
 • Reparation av skador på den befintliga vägkonstruktionen
 • Utveckling och implementering av trafikhanteringsplaner

Relevanta nyckelord

 1. Arbete på väg utbildning
 2. VG-certifikat
 3. Vägarbetare
 4. Specialistkurser
 5. Fortbildning
 6. Riskhantering
 7. Personlig skyddsutrustning (PSU)

Sammanfattning

Att arbeta på vägar kräver noggrannhet, precision och framför allt utbildning i grundläggande säkerhetsaspekter och riskhantering. Utbildningarna som beskrivs i denna artikel ger en bra grund för vägarbetare att hålla säkerheten i högsta prioritet. Förutom grundläggande utbildning finns det också specialistkurser och fortbildningskurser som fördjupar och uppdaterar deltagarnas kunskaper. Med rätt utbildning kommer du att kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt, vilket gynnar både dig och dina kollegor, arbetsgivare och trafikanter.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.