Utbildning inom Dalarnas Försäkring

Försäkringsbranschen är en ständigt växande sektor i samhället, och i takt med det så blir efterfrågan på specialutbildade medarbetare högre och högre. Dalarnas Försäkring är ett försäkringsbolag med uppdraget att förse Dalarnas län med försäkringar och skydd vid skador och olyckor. Bolaget lägger stor vikt vid utbildning och kompetensutveckling för sina anställda, för att kunna erbjuda den bästa servicen till sina kunder.

Interna utbildningar

Dalarnas Försäkring erbjuder sina anställda många interna utbildningar. Det kan handla om allt från grundläggande kunskap om försäkringar, till mer specifika produkt- och säljutbildningar. Detta ger de anställda större befogenhet att arbeta självständigt och möjligheter att växa inom företaget. Som del av en större organisation så finns också möjligheter att delta i utbildningar och utvecklingsprogram inom hela Swedbank-koncernen.

Karriärmöjligheter

Dalarnas Försäkring vill skapa en långsiktig relation med sina anställda och ger förutsättningar för både personlig och yrkesmässig utveckling. Om man vill göra karriär inom företaget så har man goda förutsättningar att göra det, då bolaget alltid strävar efter att rekrytera internt. När karriärsteg tas, så kompletteras detta med utbildning och stöd för att öka kompetensen.

Anställningskrav

För att få jobb på Dalarnas Försäkring så krävs det att man är gymnasieutbildad, helst med inriktning mot det ekonomiska området. Att ha jobbat med försäljning och service är meriterande, men inte ett krav. Då försäkringsbranschen är mycket reglerad, så krävs det att man är noggrann och har goda kunskaper i svenska språket.

Första steget i anställningsprocessen

Processen för att bli anställd på Dalarnas Försäkring är först att söka, och sedan bjuda in till en första intervju. Om den går bra så följer en serie av tester och intervjuer. Om man klarar dessa steg, så följer en eventuell anställning. Processen är noggrann för att säkerställa att man har de kvaliteter och egenskaper som krävs för att bli en del av företaget.

Relevanta nyckelord

  • Dalarnas försäkring
  • försäkringsbranschen
  • utbildning
  • karriärmöjligheter
  • personlig utveckling
  • kompetensutveckling
  • anställning

Sammanfattning

Dalarnas Försäkring satsar på att ge sina anställda förutsättningar att växa och utvecklas, genom interna utbildningar och utvecklingsprogram. Ett noga planerat stegsystem gör att karriärstegen är tydliga och tillgängliga för de som söker dessa utmaningar. Kraven på kompetens är höga inom försäkringsbranschen, men det finns goda möjligheter att komma in i sektorn för de som är dedikerade och engagerade.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.