Utbildning inom Controllers: En guide till att bli en professionell

Vad är en controller och varför kan det vara ett intressant yrke att satsa på? En controller är en person som arbetar med ekonomiska frågor och strategiska beslut i bolag och organisationer. Rollen innebär att man tar ansvar för att övervaka ekonomiska flöden, kostnadsanalyser, budgetering och att lägga fram insikter till ledningen, för att främja goda och hållbara beslut i företaget.

Här är en guide till att bli en professionell controller, med detaljerad information om relevant utbildning och karriär för att kunna ta steget från nybörjare till expert.

Varför är en utbildning viktig inom Controllers?

En utbildning inom controllers ger en gedigen förståelse av verksamhetsstyrning och ekonomi. Ett exempel på en sådan utbildning är en civilekonomutbildning med en inriktning på finansiell ekonomi. En sådan utbildning innefattar kurser i företagsekonomi, finansiering, redovisning och beslutsfattande. Vidare finns det också möjligheter att fördjupa sig inom controlling, genom exempelvis en vidareutbildning eller en MBA.

Karriär inom Controllers

En karriär inom controllers kan erbjuda stora möjligheter till utveckling, då denna roll är mycket eftertraktad inom många olika branscher. Som controller kan man ha ansvar för en hel organisation eller vara specialiserad på en viss del.

Ett vanligt första steg inom detta område är att arbeta som assistentcontroller. Denna roll innebär främst att assistera den huvudsakliga controller-ansvarige i sina arbetsuppgifter. Därefter kan man avancera till en mer senior roll, exempelvis business controller.

Det är också möjligt att specialisera sig inom en viss bransch och bli en expert inom just denna sektor, till exempel inom bank- eller hälsoområdet.

Utmaningar och framtidsutsikter inom Controllers

En utmaning inom controllers är att det ofta finns press på att ta beslut som påverkar lönsamhet och framtida utveckling i företaget. Detta innebär att man som controller behöver vara duktig på att analysera ekonomiska data och omsätta den i praktiken. Dock finns det goda möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter, då efterfrågan på denna roll är fortsatt hög på arbetsmarknaden.

Relevanta nyckelord

  • Controller
  • Civilekonom
  • Business controller
  • Assistentcontroller
  • Finansiell ekonomi
  • Budgetering
  • Ekonomiska flöden

Sammanfattning

En karriär inom controllers kan erbjuda goda möjligheter till utveckling och är efterfrågat på arbetsmarknaden. Med en gedigen utbildning inom finansiering och beslutsfattande kan man ta steget från nybörjare till en expert inom detta område.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.