Upphandlingsrätt - Vad du behöver veta om offentlig upphandling

Att delta i offentliga upphandlingar är en möjlighet för företag att dra nytta av offentliga kontrakt inom varierande branscher. Det är viktigt att förstå upphandlingsrätt eftersom upphandlingsprocessen innebär strikta regler som är avgörande för att få kontrakt och för att undvika eventuella sanktioner. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om upphandlingsrätt samt faktorer att överväga för att lyckas delta i offentliga upphandlingar.

Vad är upphandlingsrätt?

Upphandlingsrätt är reglerna och bestämmelserna som styr processen för att offentliga organisationer väljer företag eller utövar entreprenader eller avtal. Syftet med upphandlingsrätt är att främja konkurrens och transparens på en nivå som alla företag kan konkurrera under lika förutsättningar. Upphandlingsrätt tar hänsyn till mindre företags konkurrenskraft samt offentliga organ som söker att erhålla bästa möjliga värde vid köp eller avtal.

Processen struktureras utifrån vissa steg som omfattar annonsering, utvärdering, överklagan och genomförande. Varje steg i processen innebär att en upphandlande myndighet engagerar sig med en stor mängd företag som konkurrerar om samma kontrakt eller avtal.

Vilka är de viktigaste faktorerna vid offentlig upphandling?

Rättigheterna igår företräde

I Sverige är upphandlingsrätt strikt styrt av principen om likabehandling. Alla företag som söker att delta i en offentlig upphandlingsprocess behandlas lika och under lika förutsättningar. Men möjligheten för företag att delta i offentliga upphandlingar är inte obegränsad. Statens egna företag har ett privilegium som kallas företrädesrätt, vilket innebär att de kan ha förlängd tillgång till allmänna upphandlingar.

Upphandlingstekniker

Tidigare handlade upphandlingar endast om att ha lägst pris. Idag används mer sofistikerade tekniker som kvalitetsbedömning eller betygning. Det innebär att ett företag kan ha en högre prislapp för en offert men en överlägsen lösning för att möta samma behov.

Utbildning

Utbildning i upphandlingsrätt kommer att ge ditt företag en konkurrensfördel. Det hjälper dig att förstå processen, var insatserna är och var utmaningarna ligger.

Fördelarna med att delta i offentliga upphandlingar

Att delta i offentliga upphandlingar är en öppning för företag att arbeta inom den offentliga sektorn och ta del av offentliga kontrakt. Här är några av fördelarna med att delta i offentliga upphandlingar:

  • Möjlighet att vinna stora och långsiktiga avtal
  • Tillgång till nya geografiska och branschmässiga marknader
  • Ökad trovärdighet och synlighet av företag bland nya kunder och affärspartners

Relevanta nyckelord

  • Offentlig upphandling
  • Upphandlingsrätt
  • Likabehandling
  • Företrädesrätt
  • Utbildning i upphandlingsrätt

Sammanfattning

Företag som vill delta i offentliga upphandlingsprocesser måste förstå upphandlingsrätt på ett inlevelsefullt och intuitivt sätt. Genom att lära sig om upphandlingsrättens processer och arbetsverktyg kan ditt företag positionera sig bäst för att konkurrera om offentliga kontrakt och möjligheter. Så om du vill få en konkurrensfördel och delta i den stora världen av offentliga upphandlingar, är det nödvändigt att du investerar tid i utbildning i upphandlingsrätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.