Vad är en slutbesiktning? En komplett guide för dig som går i husbyggartankar

När du ska bygga ett hus finns det många viktiga moment att ta hänsyn till. En av de allra viktigaste är slutbesiktningen. Men vad är det egentligen och när ska det göras? I den här guiden får du all information du behöver för att göra slutbesiktningen på bästa sätt.

Varför är slutbesiktningen så viktig?

Slutbesiktningen är det sista steget i husbyggnadsprocessen där en besiktning av det färdigställda huset görs. Med en slutbesiktning ser man till att allt är enligt ritningarna, att de tekniska och funktionella kraven uppfylls samt att alla olika entreprenader har klarat sina ansvar. En genomförd slutbesiktning säkerställer således att bostaden uppfyller alla tekniska krav och standarder på ett tryggt och säkert sätt.

Vad händer under en slutbesiktning?

Slutbesiktningen är en grundlig genomgång av hela huset som görs av en besiktningsman som kontrollerar de tekniska lösningarna och om allt är i enlighet med de olika kraven. Byggaren går genom huset tillsammans med besiktningsmannen och diskuterar vad som ska åtgärdas om det finns några brister eller avvikelser i förhållande till de krav som ställts.

När ska slutbesiktningen göras?

Slutbesiktningen ska göras när huset är klart och innan det tas i bruk. Det är byggaren som ansvarar för att avtala tid och plats med besiktningsmannen. Det är också byggaren som står för kostnaderna för besiktningsmannen.

Vad händer om det finns avvikelser vid besiktningen?

Om besiktningen pekar på avvikelser kan dessa åtgärdas antingen av byggherren själv eller av entreprenören som ansvarade för det aktuella området. Alla åtgärder måste vara godkända av besiktningsmannen för att det ska anses som ett godkänt avslut på byggprocessen.

Så sammanfattar vi det hela:

 1. Slutbesiktningen är det sista steget i husbyggnadsprocessen.
 2. En genomförd slutbesiktning säkerställer att bostaden uppfyller alla tekniska krav och standarder på ett tryggt och säkert sätt.
 3. Besiktningen görs när huset är klart och innan det tas i bruk, och avtals mellan byggaren och besiktningsmannen.
 4. Vid eventuella avvikelser måste dessa åtgärdas eller godkännas av besiktningsmannen.

Relevanta nyckelord

 1. Slutbesiktning
 2. Husbygge
 3. Besiktningsman
 4. Tekniska krav
 5. Byggprocess
 6. Avvikelser
 7. Säkerhet

Sammanfattning

Att göra slutbesiktningen är en viktig del i husbyggnadsprocessen som säkerställer att allt är säkert och uppfyller de tekniska kraven. Det är därför viktigt att avsätta tillräckligt med tid och resurser för att göra detta korrekt och efter riktlinjerna. Vi hoppas denna guide hjälpt dig att förstå vikten av slutbesiktningen och hur du kan göra det på ett effektivt sätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.