Så skriver du en bra kravspecifikation för din utbildning

Innan man påbörjar en utbildning är det viktigt att ta sig tid att formulera en tydlig och användbar kravspecifikation. En kravspecifikation fungerar som en guide för instruktörer, föreläsare och deltagare genom kursen och hjälper till att se till att alla är på samma sida när det gäller förväntningar och mål. I denna artikel kommer vi att titta på några av de viktigaste sakerna att tänka på när du skriver en kravspecifikation för din utbildning.

Håll kraven realistiska

När du skapar din kravspecifikation är det viktigt att vara realistisk om vad som kan uppnås genom kursen. En bra kravspecifikation ska inte bara ha tydliga mål som går att uppnå, utan också vara rimlig med hänsyn till kursens omfattning och resurser. Om du till exempel planerar en kort utbildning på en vecka är det osannolikt att du kommer att hinna ta upp ett antal ämnen i detalj.

Försök att vara realistisk när du skapar dina mål och var tydlig med vad som kommer att vara möjligt att uppnå inom den tidsram som finns tillgänglig.

Använd en klar och tydlig struktur

När du skriver din kravspecifikation ska du använda en klar och tydlig struktur som gör det enkelt att navigera. En bra kravspecifikation ska innehålla ett antal avsnitt som beskriver vad kursen kommer att täcka. Var uppmärksam på detaljer och överväg att använda underavdelningar eller punktlistor för att få fram dina punkter på ett mer lättillgängligt sätt.

Ta hänsyn till förkunskaper

Innan du börjar skapa din kravspecifikation är det viktigt att tänka på förkunskaper som dina studenter kanske redan har. Om du undervisar i en sömnadskurs och antar att alla elever har grundläggande kunskaper i sömnad, men det visar sig att några elever saknar dessa kunskaper, kan det påverka hela kursen negativt.

Försök att identifiera vilka förkunskaper dina studenter behöver innan de går in på kursen och inkludera dem i kravspecifikationen så att alla vet vad de kan förvänta sig.

Relevanta nyckelord

  • kravspecifikation
  • utbildning
  • realistiskt
  • struktur
  • förkunskaper
  • mål
  • tydlig

Sammanfattning

En bra kravspecifikation är viktig för att säkerställa att alla har samma förväntningar och mål när det gäller en utbildning. Var realistisk med dina krav och ha en grundlig förståelse för vad som kan uppnås inom den tidsram som finns tillgänglig. Använd en klar och tydlig struktur, överväg förkunskaper och se till att din kravspecifikation tydligt beskriver målen för kursen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.