Riskhantering på arbetsplatsen

Som arbetsgivare är det viktigt att ha koll på riskhantering för att undvika olyckor på arbetsplatsen. I denna artikel kommer vi att ge dig tips på hur du kan hantera risker och undvika farliga situationer på ditt företag.

Regelbundna riskbedömningar

En av de viktigaste sakerna att göra är att regelbundet genomföra en riskbedömning på arbetsplatsen. Detta är en process där man identifierar faror och risker och bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera dem. Genom att genomföra denna process kan du sätta upp säkerhetsplaner och minska riskerna på arbetsplatsen.

Upprätta tydliga säkerhetsregler

En annan viktig aspekt av riskhantering är att ha tydliga säkerhetsregler på arbetsplatsen. Alla anställda bör känna till dessa regler och följa dem noggrant. Detta innebär också att man måste ha utbildningar och säkerhetsinstruktioner för nya anställda.

Använd personlig skyddsutrustning

Att använda personlig skyddsutrustning är också viktigt för att minska riskerna på arbetsplatsen. Anställda bör ha tillgång till rätt skyddsutrustning såsom hjälmar, glasögon, hörselskydd, andningsskydd och skyddskläder. Det är också viktigt att skyddsutrustningen används på rätt sätt och att den underhålls regelbundet.

Viktiga säkerhetsåtgärder

Här är några ytterligare säkerhetsåtgärder som kan hjälpa till att minimera riskerna på arbetsplatsen:

 • Underhåll och reparationer av maskiner bör endast utföras av utbildade tekniker.
 • Arbetsområdet bör vara väl upplyst och fri från hinder.
 • Rengöring och avlägsnande av farliga ämnen ska utföras regelbundet.
 • Inventera farliga kemikalier och förvara dem på lämpliga platser.

Relevanta nyckelord

 • Riskhantering på arbetsplatsen
 • Säkerhetsåtgärder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmiljö
 • Säkerhetsregler
 • Riskbedömning
 • Faror på arbetsplatsen

Sammanfattning

Riskhantering på arbetsplatsen är en viktig del av att ha en säker och trygg arbetsmiljö. Regelbundna riskbedömningar, tydliga säkerhetsregler och användning av personlig skyddsutrustning kan hjälpa till att minska riskerna för olyckor och farliga situationer på ditt företag. Genom att följa dessa tips kan du skapa en säkrare arbetsplats för dig och dina anställda.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.