Resultatanalys på utbildningar – Få insikt om din prestation

Att gå en utbildning är en viktig investering i sin karriär och framtida möjligheter. Men hur vet man egentligen om man presterar på bästa sätt och tar till sig kunskapen som man förväntas? En av de bästa metoderna för att öka kunskapen om sin egen prestation är att använda sig av resultatanalys.

Vad är resultatanalys?

Resultatanalys är en metod för att mäta och bedöma prestation på en utbildning eller kurs. Genom noggrant utvalda mått och resultatmätningar kan man identifiera styrkor och förbättringsområden för att optimera sin prestation.

Resultatet av analysen kan sedan användas för att göra informerade val och förbättringar i sin studieteknik och kunskapstillämpning.

Hur fungerar resultatanalys?

Resultatanalys kan genomföras på ett antal olika sätt beroende på vilken typ av utbildning man går och vilka mål man har. Nedan är några vanliga metoder:

Pre-study analys

En pre-study analys är identifierar nivån av kunskap och färdigheter som behövs för att börja en utbildning. Detta kan vara ett bra sätt att förstå ens förutsättningar och behov.

Formativ analys

Formativ analys är en pågående process för att under utbildningsperioden upptäcka styrkor och svagheter för att stödja lärandet. Formativ analys kan innebära att testa olika metoder, ge återkoppling mellan kurser, betyg, eller till och med gruppaktiviteter för att på ett lärorikt sätt upptäcka styrkor och svagheter.

Summativ analys

Summativ analys genomförs efter en kurs eller utbildning och används för att bedöma den sammanlagda prestationen. Detta kan innefatta tentamen, projekt eller arbetsprover.

Varför är resultatanalys viktigt?

Att använda resultatanalys som en del av ens utbildningssatsning kan hjälpa människor att:

 • Föreställa sig de förväntade prestationerna och utvecklingsmålen
 • Hitta förbättringsområden
 • Försäkra att man har lärt sig det som utbildningen var tänkt att lära ut
 • Förbättra metoderna för att lära sig och utveckla högre prestationer

Resultatanalys hjälper en att utveckla en adekvat kunskap om ens studiekunskaper och sätter en på rätt bana för att uppnå framgång.

Relevanta nyckelord

 1. Resultatanalys
 2. Utbildning
 3. Pre-study analys
 4. Formativ analys
 5. Summativ analys
 6. Lärande
 7. Prestation

Sammanfattning

Att använda resultatanalys som en del av ens utbildningsplan är en effektiv och relevant metod för att förstå ens studieprestation. Genom att identifiera styrkor och svagheter, kan man uppnå sina karriärmål och framtida möjligheter. Ta reda på mer om hur resultatanalys kan hjälpa dig att förbättra din prestation genom att tala med din utbildningsexpert eller genom att göra en egen analys.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.