Rehabilitering - Att återgå till vardagen efter sjukdom

Efter en sjukdom kan det vara svårt att återgå till vardagen. Man kanske har förlorat en del av sina fysiska eller mentala funktioner och känner sig osäker på hur man ska klara av vardagens utmaningar.

Rehabilitering är en process där man arbetar med att återfå sina förmågor och kunna utföra vardagliga sysslor igen. Det kan handla om allt från att lära sig gå igen efter en stroke till att hantera smärtor vid långvarig sjukdom.

I denna artikel kommer vi att gå igenom vad rehabilitering innebär och hur man kan få hjälp att återgå till vardagen.

Vad innebär rehabilitering?

Rehabilitering är en process där man arbetar med att återfå sin fysiska och/eller mentala hälsa efter en sjukdom eller skada. Målet är att kunna klara av de vardagliga sysslorna på egen hand och att leva ett självständigt liv.

Rehabilitering kan innebära olika metoder och insatser, beroende på vad som behöver tränas. Det kan handla om allt från fysisk träning och sjukgymnastik till psykologisk behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringen skräddarsys efter individens behov och kan pågå under en kortare eller längre tid.

Vilka typer av rehabilitering finns det?

Det finns olika typer av rehabilitering beroende på vilken sjukdom eller skada man drabbats av.

 • Fysioterapi
 • KBT (Kognitiv beteendeterapi)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Beroenderehabilitering
 • Palliativ rehabilitering

Fysioterapi är en vanlig form av rehabilitering som inriktar sig på att träna upp kroppens olika funktioner som exempelvis rörelseförmåga och styrka.

KBT är en annan form av rehabilitering som innefattar psykologiska behandlingsmetoder. Det handlar om att lära sig hantera sina negativa tankar och känslor för att minska stress och ångest.

Arbetslivsinriktad rehabilitering riktar sig till personer som har svårt att återgå till arbete efter en sjukdom eller skada. Här fokuserar man på att förbereda individen på att kunna klara av sitt jobb igen.

Beroenderehabilitering handlar om att hjälpa personer som lider av alkohol- eller drogmissbruk att komma tillbaka till ett friskt och självständigt liv.

Palliativ rehabilitering handlar om att ge stöd och lindring till personer som befinner sig i livets slutskede. Rehabiliteringen fokuserar på att främja livskvaliteten och lindra smärta.

Hur får man hjälp med rehabilitering?

Det första steget för att få hjälp med rehabilitering är att ta kontakt med sin läkare eller vårdcentral. De kan ge råd om vilken typ av rehabilitering som passar ens behov och hänvisa till specialister.

Det finns också rehabiliteringsprogram som man kan anmäla sig till på egen hand. Många kommuner erbjuder olika typer av rehabiliteringsaktiviteter som exempelvis vattengympa och anpassad idrottsträning.

Rehabilitering kan till viss del också ge ersättning från försäkringskassan om man till exempel har varit sjukskriven.

Relevanta nyckelord

 • Rehabilitering
 • Fysioterapi
 • KBT
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Beroenderehabilitering
 • Palliativ rehabilitering
 • Sjukdomsbehandling

Sammanfattning

Rehabilitering är en viktig del i att återhämta sig efter en sjukdom eller skada. Det handlar om att återfå sin fysiska och/eller mentala hälsa för att kunna klara av vardagen igen. Det finns olika typer av rehabilitering som riktar sig till olika behov och det går att få hjälp från både vårdcentralen och kommunen. Ett rehabiliteringsprogram kan ge stöd och vägledning i processen att återgå till vardagen igen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.