Rapportering - Tips på hur du blir en mästare på att redovisa

Som arbetstagare eller egen företagare är det viktigt att kunna rapportera sina prestationer på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Att ha goda kunskaper i att rapportera gör att man kan imponera på sina arbetskollegor och chefer, vilket kan leda till fler uppdrag och nya utmaningar. Dessutom kan man genom att rapportera på ett tydligt sätt öka sin egen insikt i sin verksamhet och därmed lättare identifiera vilka områden som behöver förbättras. I denna artikel kommer du att få värdefulla tips på hur du kan bli bättre på rapportering.

Smarta tips för att bli en mästare på att rapportera

1. Ha en strukturerad rapport

För att din rapport ska vara lättförståelig för läsaren så är det viktigt att den har en tydlig struktur. Ha en inledning där du kort beskriver syftet med rapporten, vilka områden som kommer att täckas samt vilka slutsatser som kommer att dras baserat på rapporten. Därefter följer själva rapporten som kan struktureras antingen kronologiskt, efter områden eller efter viktigaste till minsta viktiga punkt. Avsluta med en slutsats och en rekommendation.

2. Visa siffror och grafer

Att ha med siffror och grafer i rapporten gör att det blir lättare att förstå vad som menas och att dra slutsatser utifrån resultatet. Grafer kan användas för att visa utvecklingen över tid, för att jämföra resultat mellan olika områden eller för att belysa särskilt stora avvikelser. Siffror är en bra resurs för att ge underbyggande information. Tänk på att siffror ska presenteras lättläst och tydligt i tabeller.

3. Använd bilder och illustrationer

För att öka förståelsen av rapporten kan bilder och illustrationer vara bra för att bidra till en ökad förståelse av informationen. Genom att använda bilder kan man förstärka budskapet som presenteras och göra rapporten mer tilltalande för läsaren.

Relevanta nyckelord

  • Rapportering
  • Redovisning
  • Struktur
  • Grafer
  • Bilder
  • Slutsats
  • Rekommendation

4. Anpassa din rapport till målgruppen

Det är viktigt att veta hur din rapport kommer att användas och vem som kommer att läsa den. Anpassa ton och formuleringar efter målgruppen så att rapporten blir relevant och intressant för dem. Till exempel, om rapporten ska läsas av en tekniskt kunnig person så kan fördjupad information om tekniska termer och processer finnas med.

5. Korrekturläsning

Innan du skickar iväg din rapport är det mycket viktigt att du korrekturläser den noggrant. Detta för att undvika stavfel, grammatiska fel och andra fel som kan minska läsbarheten. Ett fel kan överföra felaktig information som kan ge felaktiga slutsatser, så det är viktigt att vara noggrann.

Sammanfattning

Att rapportera på ett korrekt och tydligt sätt är en viktig kompetens att ha som arbetstagare eller egen företagare. Att vara en mästare på rapportering kan leda till fler jobb och nya utmaningar. Tänk på att ha en strukturerad rapport med tydliga rubriker och ha med både siffror, grafer, bilder och illustrationer som kan hjälpa till att öka förståelsen hos läsaren. Anpassa tonen efter målgruppen och korrekturläs alltid innan du skickar iväg din rapport.

Lycka till med din rapportering och redovisning!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.