Palliativ vård - En guide för både patienter och vårdgivare

Att få diagnosen en obotlig sjukdom kan vara en överväldigande upplevelse. Enligt forskning har många patienter svårt att hantera denna situation på egen hand och kan därför behöva stöd och hjälp från vårdprofessionella. Inom vården har det utvecklats en specialitet som fokuserar på att ge stöd och bekvämlighet till patienter vars sjukdom inte kan botas: palliativ vård.

Definition av palliativ vård

Palliativ vård är en specialitet inom vården som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter som har en obotlig sjukdom. Vårdprofessionella inom palliativ vård arbetar för att lindra patienternas smärta och ge dem den stöd de behöver för att leva livet så fullt som möjligt. Palliativ vård innefattar också stöd till patienternas anhöriga och nära vänner.

Vem kan få palliativ vård?

Den som har en obotlig sjukdom kan få palliativ vård. Det kan vara någon som har en cancer som har spridit sig, någon med lungsjukdom eller någon som lider av en annan obotlig sjukdom. Palliativ vård kan också ges till personer som har utvecklat de sista stadierna av en sjukdom.

Var kan man få palliativ vård?

Palliativ vård kan ges på sjukhus, hospice eller i patientens eget hem. Det brukar finnas särskilda enheter som är inriktade på palliativ vård på sjukhus, men det kan också finnas mobila team som besöker patienter hemma om så önskas.

Vad kan man förvänta sig av palliativ vård?

Palliativ vård omfattar olika aspekter av en persons liv. Detta inkluderar sjukdomssymptom, smärta, emotionell stress, social isolering och andlig oro. Genom att samarbeta med de vårdgivare som är involverade i en persons vård, arbetar palliativa team för att öka en persons livskvalitet genom att hantera dessa faktorer på olika sätt.

Fördelar med palliativ vård

Det finns en rad fördelar med palliativ vård, både för patienter och deras familjer. Här är några av fördelarna med palliativ vård:

Ökad bekvämlighet

Patienter som är i de senare faserna av sin sjukdom kan uppleva smärta och obehag. Palliativ vård fokuserar på att lindra smärta och hjälpa till att öka patientens bekvämlighet.

Emotionellt stöd

För de som har en obotlig sjukdom kan det vara en tuff tid på många sätt. Vårdpersonal inom palliativ vård kan erbjuda stöd för att hjälpa patienter att hantera de emotionella utmaningar som uppstår.

Stöd för anhöriga

Att ta hand om en svårt sjuk person kan vara stressande och utmanande för anhöriga och nära vänner. Palliativ vårdteam kan erbjuda stöd för anhöriga och hjälpa dem att hantera de emotionella och praktiska utmaningar de står inför.

Relevanta nyckelord

  • Palliativ vård
  • Livskvalitet
  • Obotlig sjukdom
  • Sjukhus
  • Hospice
  • Smärta
  • Emotionellt stöd

Sammanfattning: Palliativ vård kan hjälpa patienter och deras anhöriga hantera de utmaningar som uppstår vid en obotlig sjukdom. Palliativ vårdteam arbetar hårt för att ge patienterna bekvämlighet och öka deras livskvalitet genom att hantera symptom, smärta, emotionell stress och mycket mer. Palliativ vård kan ges på sjukhus, hospice eller i patientens eget hem.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.