Få ut mer av dina online-möten - Tips och råd

2020 blev ett år av övergångar, med många av oss som anpassade oss till att jobba hemifrån och kommunicera med våra kollegor online. Online-möten blev plötsligt en del av vår vardag. Men hur kan vi göra dessa möten så produktiva och engagerande som möjligt? I denna artikel kommer du få tips och råd om hur du optimerar dina online-möten.

Ordna det tekniska på förhand

Detta kan verka uppenbart men det är viktigt att ordna allt tekniskt innan mötet börjar. Säkerställ att din internetanslutning är stabil och att ditt ljud och din kamera fungerar som de ska. Testa också att använda det mötesverktyg som ska användas i förväg för att undvika eventuella överraskningar eller förseningar. Det är också viktigt att vara på tiden för mötet. Kom i tid och starta mötet punktligt.

Inkludera en tid för tekniskt support

Om någon har tekniska problem, se till att det finns tid avsatt för teknisk support. Detta kan vara en separat tid eller bara inkluderas i början av mötet. Det viktigaste är att det finns tid för att lösa eventuella problem.

Förbered mötet i förväg

Förberedelse är nyckeln till ett framgångsrikt möte. Alla deltagare bör ha information om vilket möte som ska äga rum, vad som ska diskuteras och vilka förväntningar som finns. Skicka ut agendan och materialet så att deltagarna kan förbereda sig och komma till mötet redo att diskutera. Förbered också tekniken som ska användas för mötet, som skärmdelning eller presentationer.

Planera diskussionstiden i förväg

En annan viktig aspekt av förberedelsen är att planera diskussionstiden i förväg. Tänk på att göra mötet så effektivt som möjligt. Se till att alla frågor som ska besvaras och ämnen att diskutera är dagsaktuella och relevanta för alla deltagare.

Under mötet

Likt trafik på en motorväg, håll mötet på rätt väg och försök att inte tappa fokus. Här är några tips för att hålla mötet på rätt spår.

Se till att alla deltar

Det är viktigt att alla deltagare får sin röst hörd och att de får chansen att delta i diskussionen. Använd en rundgång där alla får möjlighet att uttrycka sin synpunkt. Se till att alla vet hur de kan delta och be dem om deras åsikter.

Uppmuntra till interaktion

Interactionen under mötet är viktig. Använd kommunikationsverktygen som finns tillgängliga för att uppmuntra till en engagerande diskussion. Använd också verktyg som whiteboards eller skärmdelning.

Relevanta nyckelord

  • online möten
  • digitala möten
  • produktivitet
  • effektiva möten
  • kommunikationsverktyg
  • tekniska problem
  • förberedelse

Summering

Online-möten är här för att stanna och det är dags att ta stegen för att göra dessa möten så produktiva och engagerande som möjligt. Genom att följa dessa tips och råd kan du optimera dina online-möten för att få ut mer av dem. Ingen teknik kan motsätta sig mänsklig kommunikation, och genom att investera tid och energi i förberedelsen för sådana möten, kan vi skapa mer djup och samarbetande relationer med våra kollegor och samarbetspartners.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.