Mobbning på jobbet - Dina rättigheter

Mobbning på jobbet kan ha en negativ påverkan på din hälsa, ditt självförtroende och dina prestationer. Många gånger är det svårt att veta hur man ska agera och vilka rättigheter man har. Här går vi igenom vad du kan göra vid mobbning på jobbet och vilka rättigheter du har enligt lag.

Vad är mobbning?

Mobbning är när en person upplever att han eller hon regelbundet utsätts för kränkningar, hot eller trakasserier på jobbet. Det kan vara allt från att bli ignorerad, nedvärderad, utskälld eller utfryst från gemenskapen. Det är viktigt att komma ihåg att mobbning inte är samma sak som konflikter eller enstaka händelser. Mobbning på jobbet är allvarligt och kan orsaka både fysiska och psykiska problem.

Vad säger lagen om mobbning på jobbet?

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren skydda sina anställda från mobbning och trakasserier på jobbet. Detta innebär att arbetsgivaren måste ha rutiner och åtgärder på plats för att förebygga och hantera problemet. Om arbetsgivaren inte agerar och du drabbas av mobbning på jobbet kan du börja med att prata med din arbetsgivare. Om problemet inte löser sig kan du kontakta facket eller en juridisk rådgivare.

Så hanterar du mobbning på jobbet

Om du upplever att du mobbas på jobbet finns det flera saker du kan göra. Här är några tips:

1. Dokumentera allt

Försök att dokumentera allt som händer. Skriv ner vad som sägs och görs, när det händer och vilka som är närvarande. Detta kan vara användbart om du behöver bevisa att mobbning har ägt rum.

2. Prata med någon

Det är viktigt att du inte går igenom detta på egen hand. Prata med en kollega, fackliga representanter eller en psykolog. Det kan hjälpa dig att få perspektiv på situationen och hitta stöd.

3. Stå upp för dig själv

Försök att stå upp för dig själv. Säg ifrån om du känner dig kränkt eller utsatt. Detta kan hjälpa dig att sätta gränser och visa för mobbarna att deras beteende inte accepteras.

4. Kontakta arbetsgivaren

Om du inte har pratat med arbetsgivaren tidigare, ta upp problemet med denne. Be om hjälp och stöd för att hantera situationen. Du har rätt att bli behandlad med respekt och värdighet på jobbet.

Relevanta nyckelord

  • Mobbning på jobbet
  • Rättigheter vid mobbning
  • Arbetsmiljölag
  • Hantering av mobbning
  • Dokumentation av mobbning
  • Stöd vid mobbning
  • Psykisk hälsa på jobbet

Sammanfattning

Mobbning på jobbet är ett allvarligt problem som kan ha negativ påverkan på både hälsa och prestationer. Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och vad du kan göra vid mobbning på jobbet. Dokumentera allt, prata med någon, stå upp för dig själv och kontakta arbetsgivaren. Kom ihåg att du har rätt att bli behandlad med respekt och värdighet på jobbet.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.