Miljöledning - Så tar du ett steg mot en mer hållbar framtid!

Om du vill ta ditt företag mot en mer hållbar framtid är miljöledning en viktig pusselbit. Med ett miljöledningssystem kan du minska din påverkan på miljön, spara pengar och öka ditt företags anseende. Men vad är egentligen miljöledning och hur kan du implementera det på ditt företag?

Vad är miljöledning?

Miljöledning innebär att man tar ansvar för sin påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och övervaka sina miljöprestationer. Det handlar om att minska företagets negativa påverkan på miljön genom att reda ut vilka faktorer som påverkar miljön och hur man kan göra för att förbättra detta.

Den mest kända standarden för miljöledning är ISO 14001, men det finns även andra riktlinjer som kan användas som vägledning för att sätta upp ett system för miljöledning.

Så hur går man tillväga för att införa ett miljöledningssystem på sitt företag?

Stegen för att få ett miljöledningssystem på plats

 1. Grundläggande kartläggning - Identifiera vilka miljöaspekter som finns i verksamheten och hur de påverkar miljön. Detta steg är grundläggande för att kunna gå vidare i processen.

 2. Fastställa miljömål - Vad vill ni uppnå med ert miljöledningssystem? Det är viktigt att ha klara och mätbara mål för att kunna arbeta mot en kontinuerlig förbättring.

 3. Implementering - Sätt upp rutiner och processer för att uppnå era miljömål. Det kan handla om allt från inköp och transporter till avfallshantering och energiförbrukning.

 4. Övervakning och utvärdering - Kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöprestationerna för att se om målen uppnås och om systemet behöver justeras.

 5. Ständig förbättring - Miljöledningssystemet ska vara en pågående process för att kontinuerligt kunna förbättra sin miljöprestation.

Fördelarna med miljöledning

Miljöledningssystemet kan inte bara hjälpa företaget att minska sin påverkan på miljön, utan också erbjuda andra fördelar:

 • Minskad kostnad - Genom att inrätta en bättre kontroll över företagets energi- och råvarukostnader, kan man minska företagets kostnader.

 • Ökat förtroende - Miljömedvetna kunder och andra intressenter värdesätter företag som arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan.

 • Ökad effektivitet - Genom att använda resurser mer effektivt och minska avfall och förluster, kan företaget öka sin effektivitet.

Relevanta nyckelord

 1. Miljöledningssystem
 2. ISO 14001
 3. Hållbarhet
 4. Miljöprestation
 5. Kontinuerlig förbättring

Sammanfattning

Att implementera ett miljöledningssystem är ett viktigt steg för att ta ansvar för sin påverkan på miljön. Genom att följa stegen för att uppnå ett miljöledningssystem kan du minska kostnader, öka effektiviteten och stärka förtroendet hos dina kunder och intressenter. Så ta steget mot en mer hållbar framtid idag!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.