Likviditetsbudget - Så skapar du en realistisk plan | Din företagsutbildning

Att ha kontroll på företagets ekonomi är en avgörande faktor för dess överlevnad. En likviditetsbudget är en plan som hjälper dig att hålla koll på företagets pengar och säkerställa att du har tillräckligt med likvida medel tillgängliga för att möta kommande betalningar. I denna utbildning kommer du att lära dig hur du skapar en realistisk plan för likviditetsbudgeten.

Varför likviditetsbudget är viktigt för ditt företag?

En likviditetsbudget är viktig för att du ska kunna hålla koll på ditt företags likviditet. Den hjälper dig att planera och förutse eventuella utmaningar som kan påverka din förmåga att betala räkningar i tid. Dessutom ger det en översikt av företagets ekonomiska hälsa och hjälper till att fatta kloka beslut om framtida investeringar. Att skapa en likviditetsbudget är ett viktigt steg för att säkerställa att ditt företag finns kvar på lång sikt.

Så skapar du en likviditetsbudget

För att skapa en likviditetsbudget behöver du göra en prognos över ditt företags inkomster och utgifter för en given period, vanligtvis en månad eller kvartal. Det är också viktigt att ta hänsyn till dina betalningsvillkor för försäljning och inköp. Här är några steg som du bör överväga för att göra en realistisk plan:

Steg 1: Skapa en lista på alla inkomstkällor

Gör en lista över alla inkomstkällor för företaget under en tidsperiod. Det kan innefatta försäljning, investeringsvinster eller andra former av intäkter. Tänk på att vara realistisk och inte överskatta dina förväntade inkomster.

Steg 2: Skapa en lista på alla utgifter

Gå igenom företagets utgifter och gör en lista. Det kan innefatta hyra, löner, material, leverantörskostnader och andra utgifter. Försök att så noggrant som möjligt att skatta vad dessa kostnader kommer att bli för en given period.

Steg 3: Beräkna kassaflödet

När du har en lista över dina inkomster och utgifter kan du beräkna ditt företags kassaflöde. Kassaflödet innebär att du beräknar hur mycket pengar som kommer in och ut av företaget. Detta ger en översikt över din likviditet och hjälper dig att förutse eventuella likviditetsproblem.

Steg 4: Granska och justera planen

Efter att ha gjort en prognos på ditt företags inkomster och utgifter bör du granska och justera planen enligt behov. Om det finns stora variationer mellan din plan och verkliga resultat, bör du justera budgeten för att återspegla det nya läget.

Relevanta nyckelord

  • Likviditetsbudget
  • Ekonomi
  • Bokföring
  • Planering
  • Företagsbudget
  • Kassahantering
  • Pengar

Sammanfattning

En likviditetsbudget är en viktig del av din företagsplanering för att säkerställa att du alltid har tillräckligt med likvida medel tillgängliga för att betala dina räkningar i tid. Genom att följa de enkla stegen i denna utbildning, kan du skapa en realistisk plan för din likviditetsbudget och hålla koll på din företags ekonomi på ett effektivt sätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.