Vad är kvalitetsrevision? - En guide till att utbilda sig

Kvalitetsrevision är en viktig del av många företags verksamhet. Det handlar om att granska processer och rutiner för att säkerställa att de är effektiva och att företaget levererar produkter och tjänster av hög kvalitet till sina kunder. Kvalitetsrevision kan även hjälpa till att identifiera eventuella risker och möjligheter till förbättringar.

För att utbilda dig inom området krävs en viss kompetens. Här nedanför hittar du tre viktiga områden som du bör ha kunskap inom.

Kvalitetssystem

Att ha ett kvalitetssystem är en nödvändighet för att kvalitetsrevision ska vara möjligt. Detta system måste vara dokumenterat och implementerat i hela organisationen. En kvalitetspolicy, processbeskrivningar och rutinbeskrivningar är alla viktiga delar av kvalitetssystemet.

Revisionsteknik

För att kunna genomföra en kvalitetsrevision behöver du ha kunskap inom revisionsteknik. Det handlar om att planera, genomföra och rapportera på revisioner. Detta innefattar att kunna analysera dokumentation, intervjua personal och genomföra observationer.

Kommunikation

Att ha god kommunikation är viktig för att kvalitetsrevisionen ska bli effektiv. Du behöver förstå hur man bäst kommunicerar med olika personer och vilken typ av information som är viktig för olika intressenter. Du behöver även kunna hantera konflikter och förmedla budskap på ett tydligt sätt.

Att utbilda sig inom kvalitetsrevision

För att utbilda dig inom kvalitetsrevision kan du välja mellan olika utbildningar. Det finns såväl kortare kurser som mer långsiktiga utbildningar med högre krav på förkunskaper.

En utbildning inom kvalitetsrevision ger dig kunskaper om kvalitetsledningssystem, revisioner och certifieringar inom olika standarder som ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 27001.

En utbildning i kvalitetsrevision kan även ge dig kunskaper inom projektledning, riskhantering, process- och förbättringsarbete, samt ledarskap. Med dessa färdigheter kan du arbeta i en mängd olika branscher, inklusive tillverkningsindustri, hälsovård och utbildning.

Relevanta nyckelord

  1. Kvalitetsrevision
  2. Kvalitetssystem
  3. Revisionsteknik
  4. Kommunikation
  5. Kvalitetsledningssystem
  6. Certifieringar
  7. ISO-standarder

Sammanfattning

Att utbilda sig inom kvalitetsrevision ger dig kunskaper om hur man genomför revisioner, hanterar rapporter och kommunikation samt hur man upprätthåller ett kvalitetssystem. Detta kan leda till karriärmöjligheter och ge dig de färdigheter som behövs för att du ska kunna arbeta i en mängd olika branscher.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.