Klassrumsmanagement - 5 tips för en produktiv utbildning

Som lärare är klassrumsmanagement en viktig del av utbildning. Det handlar om att skapa en trygg och produktiv miljö för eleverna att lära sig och utvecklas i. En välorganiserad klassrumsmiljö kan förbättra elevernas inlärning, minska stress och behålla deras uppmärksamhet. I denna artikel kommer vi att titta på 5 tips för att förbättra din klassrumsmanagement och skapa en mer produktiv utbildning.

Skapa tydliga klassregler

En av de bästa sakerna du kan göra för att förbättra klassrumsmanagement är att skapa tydliga klassregler. Att ha regler på plats kan hjälpa eleverna att förstå vad som förväntas av dem och vilka konsekvenser de kan förvänta sig om de inte följer reglerna.

Du kan behöva justera reglerna under hela läsåret, men det är viktigt att eleverna förstår reglerna från början. En idé är att skapa en lista över regler med eleverna och att låta dem bidra med vad de anser vara viktiga för att kunna utveckla regler som de är mer benägna att följa.

Exempel på klassregler:

 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi hanterar konflikter på ett positivt sätt
 • Vi visar respekt för oss själva, vår utbildning och vår miljö
 • Vi kommer i tid och förberedda till lektionerna
 • Vi arbetar hårt och tar ansvar för vår inlärning

Skapa en välorganiserad klassrumsmiljö

En välorganiserad klassrumsmiljö kan minska distraktioner och låta eleverna fokusera på inlärning. Det kan också hjälpa till att skapa en lugn och avslappnad atmosfär.

Det finns många sätt att organisera ditt klassrum på. Några idéer är att ha en plats för elevernas personliga föremål, som ryggsäckar och jackor, eller att organisera klassrummet efter stationer eller gruppområden. När klassrummet är välorganiserat kan det hjälpa till att förbättra din klassrumsmanagement och skapa en mer produktiv lärandemiljö.

Exempel på hur du kan organisera din klassrumsmiljö:

 • Skapa stationer för läsning, skrivning och matematik
 • Använd Whiteboard eller pekskärmar
 • Ge eleverna en plats att lämna in sina papper och projekt
 • Skapa en avdelning för elevernas material (saxar, pennor, färgpennor)

Var tydlig med din undervisning

När du ger instruktioner eller lektioner är det viktigt att vara tydlig och ungås dubbeltydiga ord. Att vara konkret och tydlig i dina instruktioner kan hjälpa eleverna att förstå och ta till sig din undervisning mer effektivt. Att det ta lite längre tid att förklara allt helt och hållet är en fördel då det är lätt att tappa eleverna i komplexa resonemang.

Tips för att vara tydlig i din undervisning:

 • Använd konkreta exempel
 • Pek och uppmana till konkreta handlingar såsom att undevisa begrepp för att förbättra förståelsen
 • Uppmuntra eleverna att ställa frågor om de är osäkra

Använd positiv förstärkning

Att ge eleverna positiv förstärkning för att bete sig bra eller för att bidra till klassen kan hjälpa till att öka deras motivation. Det kan också hjälpa till att förstärka klassreglerna och skapa en mer positiv lärandemiljö. Du kan använda positiv förstärkning genom att ge eleverna beröm, utmärkelser eller extra tid för att slutföra uppgifter.

Exempel på positiv förstärkning:

 • Beröm eleverna för ett bra beteende framför klassen
 • Ge en klassfest om eleverna uppnår ett mål tillsammans
 • Ge extra tid att arbeta på ett favoritprojekt som belöning

Skapa en positiv lärandemiljö

En positiv lärandemiljö kan öka elevernas deltagande och motivation i klassrummet. Du kan skapa en positiv lärandemiljö genom att göra lektionerna och aktiviteterna roliga och intressanta, skapa en klassmotto eller att uppmuntra eleverna att samarbeta. Att skapa en positiv lärandemiljö kan hjälpa till att förbättra din klassrumsmanagement och skapa en mer produktiv lärandemiljö.

Exempel på hur du kan skapa en positiv lärandemiljö:

 • Använd humor och roliga exempel i dina lektioner
 • Skapa en klasslogo eller slogan för att stärka enheten inom klassen
 • Uppmuntra eleverna att ge feedback till varandra för att öka klasskämpe
 • Använd projekt och utomhusaktiviteter

Relevanta nyckelord

 • Klassrumsmanagement
 • Produktiv utbildning
 • Klassregler
 • Tydlig undervisning
 • Positiv förstärkning
 • Positiv lärandemiljö

Sammanfattning

Att vara en lärare är utmanande, men genom att skapa en välorganiserad klassrumsmiljö med tydliga regler och instruktioner, positiv förstärkning och en positiv lärandemiljö kan du effektivt förbättra din klassrumsmanagement och skapa en mer produktiv utbildning för dina elever.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.