Vad är en Key Account Manager? - En guide till utbildning och karriär

En Key Account Manager är en person som ansvarar för att hantera och bygga relationer med viktiga kunder för ett företag. Deras huvuduppgift är att öka försäljningen och lönsamheten genom att förstå kundens behov och önskemål och tillgodose dem genom företagets produkter och tjänster. För att bli en framgångsrik Key Account Manager behöver man ha en kombination av utbildning, erfarenhet och personlighet.

Utbildning för Key Account Manager

Det finns ingen specifik utbildning som krävs för att bli en Key Account Manager, men det är vanligt att arbetsgivare prioriterar sökande med en kandidatexamen i marknadsföring, försäljning, företagsekonomi eller en annan relaterad disciplin. Det är också fördelaktigt att ha en MBA-examen i företagsledning eller marknadsföring, eftersom det ger en djupare förståelse för konsumentbeteende, marknadsföringsstrategi, ekonomi och företagsstyrning.

Karriär som Key Account Manager

Nyckelkundsansvariga har vanligtvis flera års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring innan de blir utvalda till en nyckelkundsroll. För att bli framgångsrik inom rollen krävs det att man är starkt resultatdriven, har en grundläggande förståelse för verksamheten, är en lagspelare, har utmärkt kommunikationsförmåga och är höggradigt kundorienterad. Nyckelkundsansvariga kan karriärväxla genom att bli divisionschef, marknadschef eller VD.

Arbetsuppgifter för Key Account Manager

En Key Account Manager har en mycket viktig roll i att förvalta och vårda viktiga kundrelationer. Dess arbetsuppgifter innefattar, men är inte begränsade till, att:

 • Bygga relationer med kunder genom att förstå deras behov och önskemål
 • Utveckla långsiktiga partnerskap med kunder
 • Göra noggranna prognoser om kundbeteende och marknadsförhållanden
 • Öka försäljningen och lönsamheten genom att erbjuda lämpliga produkter och tjänster
 • Hantera konflikter och förhandla avtalspriser med kunder

Som en Key Account Manager är det mycket viktigt att man har höggradig kundorientering och att man förstår hur man kan hjälpa kunderna att uppnå sina mål genom att erbjuda lämpliga produkter och tjänster.

Relevanta nyckelord

 • Key Account Manager
 • Nyckelkundsansvarig
 • Karriär inom försäljning
 • MBA-examen
 • Kundorienterad
 • Prognoser om kundbeteende
 • Partnerskap med kunder

Sammanfattning

En karriär inom key account management kan vara mycket givande för den som har passion för försäljning och marknadsföring. Genom en kombination av utbildning och erfarenhet kan man uppnå stor framgång på detta område. Som en Key Account Manager är det viktigt att ha höggradig kundorientering, att utveckla långsiktiga partnerskap med kunder och att förstå hur man kan hjälpa dem att uppnå sina mål.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.