Internrevision inom företag - en grundläggande guide

Som företagsägare eller ledare vill man naturligtvis att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt. Man vill ha kontroll över företagets ekonomi och andra viktiga resurser, och man vill också se till att företaget följer alla gällande regler och riktlinjer. Detta är där internrevision kommer in i bilden.

Vad är internrevision?

Internrevision är en kontrollprocess som genomförs av en intern revisionsavdelning inom företaget. Syftet med internrevision är att se till att företagets interna kontroller är effektiva och att företaget följer alla gällande regler och riktlinjer.

Varför är internrevision viktig?

Internrevision är viktigt av flera anledningar. För det första kan det hjälpa till att upptäcka problem och brister i företagets interna kontroller. Dessa problem kan sedan åtgärdas för att förbättra företagsverksamheten och minska risken för ekonomiska förluster. För det andra kan internrevision hjälpa till att se till att företaget följer alla gällande regler och standarder, vilket kan förhindra rättsliga konsekvenser och böter.

Hur fungerar internrevision?

Internrevision börjar med en planering av revisionsprocessen. Revisionsavdelningen identifierar vilka områden som ska granskas och vilka resurser som behövs för att genomföra revisionen. När planeringen är klar genomförs själva revisionen, där revisorerna utför kontroller av dokument, processer och transaktioner. Revisorerna utvärderar även företagets riskhantering och interna kontroller. Slutligen sammanställer revisorerna en rapport som innehåller rekommendationer för att förbättra företagsverksamheten.

Fördelar med internrevision

 • Förbättrad företagsverksamhet
 • Minskat risk för ekonomiska förluster
 • Förebygger eventuella rättsliga följder och böter
 • Ökad insikt om företagets interna kontrollsystem
 • Stärkt förtroende från både kunder och anställda

Relevanta nyckelord

 • Internrevision
 • Revisionsprocess
 • Interna kontroller
 • Riskhantering
 • Företagsverksamhet
 • Rättsliga konsekvenser
 • Revisionsavdelning

Sammanfattning

Internrevision är en viktig process för att bibehålla och förbättra företagsverksamhet. Genom att genomföra kontroller av företagets interna kontroller, riskhantering och efterlevnad av regler och standarder, kan företagen undvika ekonomiska förluster och rättsliga konsekvenser. Genom att använda sig av en intern revisionsavdelning kan man förbättra företagets interna styrning och öka förtroendet från både kunder och anställda.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.