Icke-funktionella krav som avgör kvalitén på din utbildning

När du söker efter en utbildning är det lätt att fastna vid de funktionella kraven - vilken nivå av utbildning som krävs, hur lång tid den är och vilket ämne som behandlas. Men det är de icke-funktionella kraven som verkligen avgör kvaliteten på en utbildning.

I det här inlägget går vi igenom de icke-funktionella kraven som du bör överväga när du söker efter en utbildning. Vi ger också tips på hur du kan hitta den bästa utbildningen för just dig.

Pedagogisk kvalitet

En viktig faktor för att bedöma en utbildnings kvalitet är dess pedagogiska kvalitet. Det handlar dels om hur väl instruktörerna är kvalificerade, men också om undervisningens struktur och innehåll.

En bra utbildning ska ha en tydlig struktur och ett elevcentrerat lärande. Detta innebär att instruktörer ska ta hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer och behov, och undervisningen ska vara anpassad efter det.

Ett annat kännetecken på en utbildning med hög pedagogisk kvalitet är möjligheten att använda olika resurser och verktyg för inlärning. Detta kan inkludera allt från textböcker och artiklar till interaktiva verktyg och plattformar.

Pedagogisk kvalitet - tips för att hitta rätt

När du söker efter en utbildning, håll utkik efter följande:

 • Kvalifikationerna på instruktörer och föreläsare
 • Elevcentrerat lärande
 • Undervisningens struktur och tydlighet
 • Tillgång till olika resurser och verktyg

Social interaktion

En annan faktor som avgör kvaliteten på en utbildning är graden av social interaktion. I klassrumsmiljöer kan social interaktion uppnås genom gruppövningar och diskussioner.

Social interaktion är viktig eftersom det kan hjälpa eleverna att förstå och bearbeta det de lärt sig i en miljö där de kan få feedback och stöd från sina kamrater.

För online-utbildningar kan social interaktion uppnås genom forum och chat-grupper. Det är viktigt att titta på om utbildningen ger möjlighet till interaktion mellan eleverna, genom att skapa stödjande miljöer där gruppdiskussioner kan äga rum.

Social interaktion - tips för att hitta rätt

När du söker efter en utbildning, håll utkik efter följande:

 • Möjligheten till gruppövningar och diskussioner
 • Tillhörande forum och chat-grupper
 • Skapa stödjande miljöer för eleverna

Stöd och hjälp

När du väl börjar din utbildning kan det uppstå frågor och problem längs vägen. Därför är det viktigt att ha tillgång till stöd och hjälp längs vägen.

En bra utbildning ska ha en tydlig plan för att ge stöd till eleverna, oavsett om det gäller akademiska frågor eller personliga problem.

Stöd och hjälp - tips för att hitta rätt

När du söker efter en utbildning, håll utkik efter följande:

 • Tillgång till akademiskt stöd (t.ex. handledare eller mentorer)
 • Personligt stöd (t.ex. psykologiskt stöd eller rådgivning)
 • Tydliga förfaranden för problemhantering

Relevanta nyckelord

Nedan följer en lista på relevanta nyckelord att använda för att hitta utbildningar som uppfyller höga icke-funktionella krav:

 • Pedagogisk kvalitet
 • Elevcentrerat lärande
 • Online-utbildning
 • Social interaktion
 • Stöd och hjälp

Sammanfattning

Att hitta rätt utbildning är inte bara en fråga om funktionella krav. Det är de icke-funktionella kraven som påverkar kvaliteten på utbildningen och ditt lärande.

Pedagogisk kvalitet, social interaktion och stöd och hjälp är alla viktiga faktorer att överväga när du söker efter en utbildning. Tänk på alla dessa faktorer när du söker efter rätt utbildning, och du kommer att finna en utbildning som verkligen passar dig.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.