Grundläggande Redovisning - Så kommer du igång med dina affärstransaktioner

Redovisning är en fundamental del av varje företagsverksamhet. Den hjälper till att organisera och hantera dina affärstransaktioner för att upprätthålla en stark och pålitlig grund för din affärsverksamhet.

I denna artikel kommer du att lära dig det grundläggande om redovisning och dess fördelar för din affärsverksamhet.

Vad är redovisning?

Redovisning är en process som omfattar att dokumentera och återge ekonomiska händelser i ett företag. Det involverar att registrera, klassificera och summera alla finansiella transaktioner som utförs av en verksamhet.

Detta gör att företag kan övervaka och spåra sin ekonomi, förstå sin lönsamhet och göra informerade beslut om deras verksamhet.

Vikten av redovisning för ditt företag

Redovisning är en viktig faktor för varje företags framgång. Här är några anledningar till varför det är så viktigt:

 • Det hjälper dig att spåra lönsamheten i din verksamhet.
 • Det ger dig möjlighet att förbättra din affärsstrategi och ta välgrundade beslut.
 • Det hjälper dig att upprätthålla företagsstatistiken, vilket uppfyller din lagstadgade skyldighet.
 • Det hjälper dig att upprätta en stark grund för din affärsverksamhet, som samlar information som är nödvändig för beskattning och revisorer.

Skillnaden mellan redovisning och bokföring

Bokföring och redovisning är två termer som ofta används om varandra men som faktiskt har två olika betydelser. Bokföring hänvisar till processen att registrera finansiella transaktioner, medan redovisning hänvisar till att skapa och tolka finansiella rapporter.

Bokföringen är nödvändig för att redovisningen ska kunna genomföras. En bokföringstransaktion innebär att registrera en transaktion, såsom en försäljning eller inköp.

Redovisning inkluderar sedan sammanställning av alla registrerade transaktioner, vilket skapar en finansiell rapport som visar inkomster, utgifter, vinst och nettovärde.

Grundläggande principer för redovisning

Det finns viktiga principer som är involverade i redovisning och som måste följas för att upprätthålla kvaliteten på de finansiella rapporterna. Här är några av de viktigaste principerna:

 • Konsekvensprincipen: Alla bokföringstransaktioner ska följa samma principer och riktlinjer över tid för att säkerställa konsekvens och noggrannhet.
 • Realisationsprincipen: Inkomster ska rapporteras när de upplevs, inte när betalningen görs.
 • Kostnadsprincipen: Alla kostnader ska registreras och matchas mot inkomster.

Relevanta nyckelord

Här är några relevanta sökord för dig som letar efter mer information om grundläggande redovisning:

 • Redovisningsprinciper
 • Bokföring
 • Konsekvens
 • Noggrannhet
 • Realisationsprincipen
 • Kostnadsprincipen
 • Redovisning vs. bokföring

Sammanfattning

Redovisning är en nödvändig del av varje företagsverksamhet och hjälper till att organisera och hantera dina affärstransaktioner. Genom att följa grundläggande principer för redovisning kan du skapa en stark grund för din affärsverksamhet och upprätthålla en pålitlig grund som gör att du kan fatta välgrundade beslut.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.