Fysisk Säkerhet: Så här kan företag skydda sina lokaler

Företag blir alltmer medvetna om vikten av att skydda sina lokaler, både för att skydda sin verksamhet och för att skydda sina anställda. Fysisk säkerhet handlar om att skydda byggnader, inventarier och anställda mot hot och intrång. Här är några tips för hur företag kan förbättra sin fysiska säkerhet.

Kontrollera vem som kommer in i lokalerna

En säkerhetsåtgärd som alla företag bör implementera är en portvakt, eller ett kortlässystem där endast anställda eller auktoriserade besökare kan komma in. Detta håller obehöriga borta från byggnaden och förhindrar intrång. Du kan också överväga att anställa en säkerhetsvakt som övervakar byggnaden under dagtid eller nattetid.

Installera rätt säkerhetssystem

Företag bör investera i högkvalitativa lås och larm för sina dörrar och fönster. Alarm bör placeras strategiskt runt om i byggnaden, inklusive vid dörrar, fönster och andra platser med hög risk. Kameraövervakning kan också vara en fördel, särskilt om du hanterar värdefulla varor eller känslig information.

Träna dina anställda på säkerhet

Den mänskliga faktorn är också viktig för att förhindra intrång och stöld. När dina anställda är medvetna om de vanligaste hoten och vet hur de kan rapportera säkerhetsincidenter, blir de en viktig del av din säkerhetsplan. Utbildning i fysisk säkerhet bör utgöra en del av din pågående personalutbildning.

Skapa en säkerhetskultur

Att skapa en säkerhetskultur kan hjälpa till att minska risken för intrång och stölder. Detta inkluderar att se till att alla anställda förstår vikten av att upprätthålla säkerheten och att de följer de säkerhetsföreskrifter som är på plats. Det kan också innebära att dela säkerhetsnyheter och andra viktiga meddelanden för att hålla alla uppdaterade.

Relevanta nyckelord

  1. Fysisk säkerhet
  2. Säkerhetsåtgärd
  3. Portvakt
  4. Säkerhetssystem
  5. Träning i säkerhet
  6. Säkerhetskultur
  7. Intrång

Sammanfattning

Fysisk säkerhet är viktigt för alla företag, särskilt för dem som hanterar värdefulla varor eller känslig information. Genom att implementera säkerhetsåtgärder och utbilda dina anställda på själva säkerheten, kan du skydda dig själv, din verksamhet och dina medarbetare mot intrång och stölder.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.