Fem tips för att förbättra kommunikationen på din arbetsplats

Kommunikation är en viktig del av en framgångsrik arbetsplats, och när det finns brister i kommunikationen kan det leda till frustration, missförstånd och en känsla av osäkerhet för anställda. Men det finns sätt att förbättra kommunikationen och skapa en positiv, produktiv arbetsmiljö. Här är fem tips på hur du kan förbättra kommunikationen på din arbetsplats.

Öka tillförlitligheten

Att vara pålitlig är viktigt, eftersom det sänder en signal till dina medarbetare att de kan lita på dig. Det är också viktigt att alla personer inom organisationen är pålitliga. För att öka tillförlitligheten bör alla bekräfta alla förutsättningar gällande en uppgift, och alla som gjort sina delar dokumentera detta på ett tydligt sätt. Ge feedback utan att tveka så att alla i organisationen vet när en uppgift är färdigställd och kan verifiera detta ömsesidigt.

Tips

 • Be dina medarbetare att ge feedback om vad de har åstadkommit
 • Se till att beskrivningarna av uppgifterna är tydliga så att alla vet vad som förväntas av dem

Var tydlig

Det är viktigt att alla vet exakt vad som förväntas av dem för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. Tydlighet är också en viktig del av kommunikationen. För att vara tydligt ska man undvika återvändsgränder. Sätt upp mål och tidsfrister, och säkerställ att alla är överens om dessa.

Tips

 • Försök att inte använda onödiga termer som bara skapar osäkerhet
 • Se till att alla är övertygade om att tidsramen är hanterbar

Dialogen ska vara öppen

Ett öppet dialogklimat är viktigt om kommunikationen på arbetsplatsen ska fungera utan problem. Att ha öppna samtal leder till medarbetare får bättre inblick i verksamheten och de förutsättningar som föreligger på arbetsplatsen. Det allt leder till större engagemang och bättre kommunikation.

Tips

 • Inrätta en öppen diskussion under arbetsmöten
 • Ge feedback till medarbetarna om hur verksamheten går

Dela information

Att hålla all information om arbetet för sig själv skapar en känsla av misstro bland arbetskamraterna. Alla kan känna sig otrygga och frågor om arbetsuppgifter, tidsramar och mål kan uppstå. Fokusera därför på att alltid dela information med dina medarbetare. Använd meddelande- och informationskanaler som exempelvis e-mejl, intranät eller Slack.

Tips

 • Använd system som gör att du enkelt och smidigt kan dela information med hela organisationen
 • Informera om nya beslut och inkomna projekt

Till slut, en sammanfattning

På en arbetsplats där kommunikationen fungerar är alla anställda på samma våglängd, samarbetar bättre och utför sin arbetsuppgifter mer effektivt. De tips som nämns ovan är kloka och fungerar effektivt för att förbättra arbetsklimatet. Genom att följa dessa enkla steg kan du avsevärt förbättra din kommunikation på arbetsplatsen.

Relevanta nyckelord

 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Förbättra arbetsklimatet
 • Dialogklimat
 • Tillit för arbetskamrater
 • Arbetskamraternas åtaganden

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.