Flexibelt arbetande - Är utbildning viktig för en karriär på distans?

Flexibelt arbete - en karriär på distans - ett allt mer populärt sätt att arbeta. Vad är det som gör det så eftertraktat? Frihet, flexibilitet, möjligheten att själv kontrollera sin tid. Men om man vill arbeta på distans, betyder det att utbildning inte längre är viktigt? Svaret är enkelt - för att lyckas inom en karriär på distans, är utbildning och erfarenhet lika viktigt som någonsin förr.

Utbildning ger en fördel

Att ha en utbildning, eller yrkeskunskap, i det område du vill arbeta inom ger dig en fördel gentemot andra sökande. Det visar att du har erfarenhet, kunskap och kvalifikationer som kan appliceras på ditt nya arbete. På tiden av distansarbete, kan du ha och göra mer ansvarsfulla uppgifter och vara involverad i projekt som kräver en högre kompetensnivå.

Att komplettera med fortbildning

Utbildning kan också hjälpa dig att fräscha upp eller utöka dina färdigheter, så att du blir mer attraktiv för arbetsgivare. Medan du arbetar på distans, kan du hitta möjligheter att ta kurser eller examina inom ditt fält. Detta kan ge dig en fördel på arbetsmarknaden och hjälpa till att utöka din kompetensbas.

Att imponera på arbetsgivare

Att ha en fårmell utbildning visar inte bara att du har relevanta färdigheter. Det markerar också ditt engagemang för ditt karriärmål. Kanske har du genomgått en utbildning på distans för att visa att du kan klara av kraven på distansarbete. Inte bara visar detta att du har viljan och förmågan att hantera distansarbete, men det visar också att du är beredd att göra det som krävs för att nå dina mål i din karriär.

När utbildning inte är avgörande

Det är dock en rimlig fråga att ställa sig om det är möjligt att lyckas som en distansanställd om man saknar formell utbildning. Svaret är ja, men det kan vara svårare att få fast jobb eller konkurrera mot kandidater med mer formell utbildning.

Att visa upp erfarenhet

Om du saknar en formell akademisk bakgrund kan du istället fokusera på dina erfarenheter. Att ha samlat erfarenhet genom att exempelvis ha utfört uppdrag som frilansare eller projektanställd kan lika gärna visa att du har nödvändig kompetens i en arbetsplatsmiljö. Det nödvändiga på distansarbetet är att du lär dig upprätthålla disciplin, organisera din tid och samarbeta med dina kollegor och kunder på ett fullgott sätt.

Relevanta nyckelord

  • Flexibelt arbete
  • Distansarbete
  • Utbildning
  • Karriär
  • Erfarenhet
  • Kompetens
  • Distansstudier

Sammanfattning

Att jobba på distans är ett populärt val för många som söker mer frihet och flexibilitet i sin karriär. Men om du vill ha en framgångsrik karriär på distans är det viktigt att du fortsätter utveckla din utbildning och erfarenhet, så att du kan both bli mer attraktiv för arbetsgivare och ta en mer aktiv roll i dina projekt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.