Allt om Fallskyddsutbildningens Giltighetstid 2021 - Så här fungerar det

Att arbeta på hög höjd innebär stora risker. Det är därför viktigt att ha tillräcklig utbildning i fallskydd. Men frågan som många ställer sig är hur lång giltighetstiden på utbildningen är och hur man kan förnya sin utbildning. I denna artikel reder vi ut begreppen och ger dig all information du behöver om fallskyddsutbildningens giltighetstid.

Hur fungerar fallskyddsutbildningens giltighetstid?

För att arbeta på hög höjd krävs utbildning i fallskydd. Lagstiftningen om fallskydd skilljer sig mellan olika länder, men i Sverige måste alla som arbetar på hög höjd genomgå en fallskyddsutbildning. Utbildningen är giltig under en viss tid, men hur lång tid beror på vilken typ av utbildning du har genomfört.

Hur långt är giltighetstiden?

Giltighetstiden på fallskyddsutbildningen beror på vilken typ av utbildning du har genomfört. En grundläggande fallskyddsutbildning har en giltighetstid på fem år, medan en fördjupad fallskyddsutbildning har en giltighetstid på tio år. Detta beror på att en fördjupad utbildning ger en mer omfattande kunskap i fallskydd.

Hur förnyar jag min utbildning?

Efter att din utbildning har gått ut måste du förnya den för att fortsätta att arbeta på hög höjd. För att förnya din utbildning krävs en obligatorisk repetitionskurs. Repetitionskursen ska hållas var femte år för grundläggande fallskyddsutbildning och var tionde år för fördjupad fallskyddsutbildning.

Att ha en giltig utbildning i fallskydd är mycket viktigt för att förebygga olyckor och skador. Att genomföra en fallskyddsutbildning på en erkänd utbildningsanordnare garanterar att du har fått en högkvalitativ utbildning som uppfyller alla krav från myndigheterna.

Fallskyddsutbildning - vad ska man tänka på?

När du ska genomföra en fallskyddsutbildning är det viktigt att välja en utbildningsanordnare som uppfyller alla krav från myndigheterna. Kontrollera följande innan du väljer din utbildning:

1. Erkänd utbildningsanordnare

Kontrollera att utbildningsanordnaren är erkänd av Arbetsmiljöverket eller annan auktoriserad organisation. Detta garanterar att utbildningens kvalitet är i enlighet med myndigheternas krav.

2. Innehåll i utbildningen

Kontrollera att utbildningen täcker alla viktiga aspekter av fallskydd. Detta inkluderar:

  • Skyddsutrustning och dess användning
  • Riskbedömning och säkerhetsrutiner
  • Användning av skyddsnät och liknande

3. Kursens längd

Grundläggande fallskyddsutbildning ska innefatta minst sex timmars teoretisk utbildning och två timmars praktisk träning. Fördjupad utbildning ska innefatta minst sexton timmars teoretisk utbildning och åtta timmars praktisk träning.

Relevanta nyckelord

  • Fallskyddsutbildning
  • Giltighetstid fallskyddsutbildning
  • Arbete på hög höjd
  • Repetitionskurs fallskyddsutbildning
  • Utbildningsanordnare fallskyddsutbildning

Sammanfattning

Fallskyddsutbildning är en viktig utbildning för alla som arbetar på hög höjd. Utbildningens giltighetstid beror på typen av utbildning, men det är viktigt att förnya utbildningen innan giltighetstiden har gått ut. Genom att välja en erkänd utbildningsanordnare som uppfyller alla krav från myndigheterna kan du vara säker på att du har fått en högkvalitativ utbildning som uppfyller alla krav på arbetsmiljö och säkerhet.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.