Exempel på personlighet

Din personlighet är det som gör dig unik och annorlunda än någon annan människa. Det kan vara svårt att definiera vad personlighet faktiskt är, men det kan beskrivas som de sätt på vilka vi tänker, känner och agerar. Personlighet är kvaliteter som gör oss till oss själva, och det är viktigt att ha en god självkännedom för att utvecklas och bli en bättre version av oss själva.

De fem stora personlighetsdragen

En välkänd modell för att kategorisera olika personlighetsdrag är "De fem stora" personlighetsdragen: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Alla personer är en kombination av dessa olika drag, men i varierande grad.

Här är några exempel på hur dessa personlighetsdrag kan manifesteras i ditt dagliga liv och förhållanden:

Öppenhet

 • Uppskattning av konst och kultur
 • Nyfikenhet på världen och dess fenomen
 • Kreativitet och nytänkande

Samvetsgrannhet

 • En inbyggd känsla av ansvar
 • Strävan efter att uppnå målen
 • Fokus på ordning och noggrannhet

Extraversion

 • En hög grad av social interaktion och att-delta-stil
 • Juicer hopping och rörelse
 • Enhetlighet och energi

Vänlighet

 • Empati och medkänsla för andra
 • Generositet i relationer
 • Omtanke för andras känslor

Neuroticism

 • En högre nivå av ångest, oro och stress
 • En tendens att känna sig överväldigad, orolig och nervös
 • Mindre förmåga att hantera faktorer som utlöser rädsla och stress

Relevanta nyckelord

 1. personlighet drag
 2. självkännedom
 3. personlighet exempel
 4. personliga egenskaper
 5. personlighetstyper
 6. självförbättring
 7. personlighet utveckling

Sammanfattning

Att förstå din personlighet och dess styrkor och svagheter kan hjälpa dig att utvecklas och bli en bättre version av dig själv. Genom att vara medveten om "De fem stora" personlighetsdragen kan du identifiera dina egna trender och arbeta för att förbättra där det behövs. Självförbättring är en process som aldrig slutar, men med ökad självkännedom kan du fortsätta framåt på denna resa.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.