Excel Absolut Referens: Allt du behöver veta

Excel är en kraftfull datorprogram som används för att organisera och manipulera numeriska data. För att bli en expert i Excel, är det viktigt att du lär dig och förstår de olika begreppen som används i programmet. En sådan term är absolut referens. I den här artikeln går vi igenom vad absoluta referenser är och hur du kan dra nytta av dem för att använda Excel mer effektivt.

Vad är en absolut referens?

En absolut referens i Excel är en cellreferens som är fixerad och inte ändras när du kopierar den till andra celler. Om du till exempel skapar en formel i cellen A1 och sedan kopierar den till cellen B1, kommer cellreferensen att förändras från A1 till B1. Om du dock anger en absolut referens i formeln, kommer referensen att förbli densamma, oavsett var du kopierar den.

Hur du använder en absolut referens

För att använda en absolut referens i Excel, behöver du bara placera ett dollartecken före kolumn och rad som du vill fixera. Om du till exempel vill fixera cellen C4 i din formel, behöver du skriva $C$4. Om du bara vill fixera kolumnen eller raden, behöver du bara placera dollartecknet framför den som du vill fixera. Till exempel, om du vill fixera raden 4 i formeln, skriver du $C4. På samma sätt, om du vill fixera kolumnen C, skriver du C$4.

Varför använda absoluta referenser

Att använda absoluta referenser kan hjälpa dig att spara tid och undvika fel i dina Excel-beräkningar. Du kan använda absoluta referenser för att fixera vissa celler i en formel, så att de alltid stannar på samma position, oavsett var du kopierar eller flyttar formeln. Det här är särskilt användbart om du har en stor mängd data som du behöver manipulera.

Fördelar med absoluta referenser

 • Sparar tid i beräkningarna
 • Minskar risken för fel
 • Hjälper dig att behålla konsistens i dina formler

Nackdelar med absoluta referenser

 • Kan göra formlerna svårare att läsa
 • Förhindrar automatisk uppdatering av formler när du lägger till rader eller kolumner
 • Kan vara förvirrande om du är van vid att använda relativa referenser

Relevanta nyckelord

 • Excel absolut referens
 • Fixera celler i Excel
 • Relativa referenser i Excel
 • Absoluta referenser exampel
 • Gör en absolut referens i Excel

Sammanfattning

Att förstå vad en absolut referens är och hur du kan använda den i Excel kan hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och spara tid i dina beräkningar. Genom att använda absoluta referenser kan du fixera vissa celler i en formel och undvika fel. Samtidigt kan det också göra dina formler svårare att läsa och förhindra automatisk uppdatering. Men om du är villig att lägga ner tiden på att lära dig hur du använder absoluta referenser i Excel, kommer det att vara till stor hjälp när du jobbar med stora mängder data.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.