Etik och Bemötande i Demensvården | Lär dig mer idag!

Demens är en sjukdom som kan påverka människor på olika sätt. Som vårdgivare är det viktigt att ha rätt kunskap om etik och bemötande i demensvården. Här är några tips som kan hjälpa dig att ge rätt vård.

Undvik att använda nedvärderande ord

Det kan vara lätt att fastna i stereotyper när man pratar om demens. Men det är viktigt att förstå att varje person är unik och att sjukdomen påverkar människor olika. För att undvika att såra eller stöta bort personer med demens bör du undvika nedvärderande ord som ”galen” eller ”sinnessjuk”. Istället bör du använda neutrala och ödmjuka ord.

Exempel på Neutrala ord

 • Person med demens
 • Demenssjuk

Undvik nedvärderande ord

 • Sinnessjuk
 • Galen

Var uppmärksam på nonverbal kommunikation

Många med demens har svårt att uttrycka sig verbalt. Som vårdgivare är det viktigt att vara uppmärksam på nonverbal kommunikation. Det kan vara allt från en gest till en suck. Att vara känslig för dessa signaler kan hjälpa dig att ge rätt bemötande.

Tips för att vara känslig mot nonverbal kommunikation

 • Var uppmärksam på patientens kroppsspråk
 • Försök att uppfatta hur personen ser ut när hen pratar
 • Titta på ögonen

Säkerställ integriteten och personlig frihet

Att ha demens kan vara skrämmande eftersom personen förlorar mycket av sin självständighet. Som vårdgivare är det viktigt att säkerställa integriteten och personlig frihet. Att ge en person med demens möjlighet att göra egna val kan hjälpa dem att känna sig mer självständiga.

Exempel på hur man kan stärka personers integritet och självständighet

 • Ge personer möjlighet att välja kläder
 • Låt personer välja vilken typ av mat de vill ha
 • Ge personer möjlighet att välja underhållningsprogram

Relevanta nyckelord

Här är några relevanta nyckelord för att förbättra din sökbarhet:

 • Demensvård
 • Etik
 • Bemötande
 • Integritet
 • Personlig frihet
 • Nonverbal kommunikation
 • Självständighet

Sammanfattning

Att ha rätt kunskap om etik och bemötande i demensvården är avgörande för att ge rätt vård till personer med demens. Genom att undvika nedvärderande ord, vara uppmärksam på nonverbal kommunikation och stärka personers integritet och självständighet kan du ge rätt vård till personer med demens.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.