ETEC Schema - En Gerleman-influerad Planering av Utbildning

Utbildning är en grundläggande del av alla människors liv. Vi utbildas i skolan, på jobbet, hemma och överallt i samhället. Men hur planerar man sin utbildning? Det är där ETEC Schema kommer in i bilden.

ETEC Schema är en planeringsmetodik som har influerats av Dr. Alan Gerleman, en välrenommerad forskare och föreläsare inom pedagogik och kognitiv psykologi. Nedan kommer vi att undersöka ETEC Schema, dess fördelar och hur det kan hjälpa dig att planera din utbildning.

Vad är ETEC Schema?

ETEC Schema står för Entrepreneurs, Teachers, Educators and Consultants Schema. Det är en planeringsmetodik som är avsedd för användning inom utbildningsområdet. Det är ett flexibelt och anpassningsbart system som kan anpassas till dina specifika behov och mål.

ETEC Schema har influerats av Dr. Alan Gerlemans forskning inom inlärning och kognitiv psykologi. Gerleman påpekade att inlärning är en process som kräver både struktur och flexibilitet. ETEC Schema har tagit till sig dessa principer och applicerat dem på planeringen av utbildning.

Fördelar med ETEC Schema

ETEC Schema har många fördelar för planering av utbildning. Genom att använda denna metodik kan du:

 • Skapa en strukturerad plan för din utbildning
 • Anpassa din plan efter dina specifika behov och mål
 • Prioritera dina mål och aktiviteter
 • Fördela din tid effektivt
 • Förbättra din inlärningsprocess

ETEC Schema är också en användbar metodik för de som undervisar eller utbildar andra. Den kan hjälpa dig att skapa en effektiv plan för dina elever eller deltagare.

Hur använder du ETEC Schema?

ETEC Schema består av fem steg:

 1. Identifiera dina mål
 2. Skapa en prioriterad lista över aktiviteter som hjälper dig att uppnå dina mål
 3. Bestäm arbetstid och deadlines för varje aktivitet
 4. Skapa ett planeringsschema som visar hur du ska använda din tid för att uppnå dina mål och aktiviteter
 5. Uppdatera ditt planeringschema efter behov

När du använder ETEC Schema är det viktigt att du är realistisk med dina mål och deadlines. Det är också viktigt att du är flexibel och anpassar din plan efter eventuella förändringar eller motgångar.

Relevanta nyckelord

 • Planering av utbildning
 • ETEC Schema
 • Alan Gerleman
 • Kognitiv psykologi
 • Inlärningsprocess
 • Struktur och flexibilitet
 • Målsättning och prioritering

Sammanfattning

ETEC Schema är en effektiv metodik för planering av utbildning som influerats av Dr. Alan Gerleman. Denna metodik kombinerar struktur och flexibilitet för en bättre inlärningsprocess. Genom att använda ETEC Schema kan du skapa en realistisk och effektiv plan för din utbildning och hjälpa andra att göra detsamma.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.