Entreprenadbesiktning - vad du behöver veta

När det kommer till att planera för byggprojekt, är det viktigt att ta alla nödvändiga steg för att undvika problem senare. En sådan viktig åtgärd är att genomföra en entreprenadbesiktning. Men vad innebär det egentligen och hur fungerar det?

Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning är en undersökning av utbyggnadsarbete som sker vid slutet av ett projekt. Syftet med undersökningen är att se till att allt utförts enligt plan och byggregler och bedöma eventuella problem på ett tidigt stadium.

En orsak till att genomföra en entreprenadbesiktning är för att vara ställd till ansvar med de regler som styr byggprojektet. Det kan också ge en trygghet och övertygelse om att allt gått som planerat i byggprojektet.

Hur går en entreprenadbesiktning till?

Innan besiktningen, är det viktigt att se till att allt är klart för besiktningen och att alla krav har uppfyllts. En besiktningsman och entreprenörerna träffas för att genomföra besiktningen. Besiktningsmannen tar egna anteckningar och skriver också ner bedömningsanmärkningar.

När besiktningen är klar, kommer en besiktningsrapport att skapas. Denna rapport kommer att innehålla information om vad som behöver åtgärdas och en tidsplan för när undersökningarna måste genomföras.

Vad händer om det upptäcks problem vid besiktningen?

Om det finns problem som upptäcks vid entreprenadbesiktningen, kan det leda till att det går kostnad pengar, tid och resurser för att genomföra reparationsarbeten. Men på längre sikt, kan en besiktning minska risken för svåra problem och kostsamma reparationer.

Relevant nyckelord

  • Entreprenadbesiktning
  • Byggprojekt
  • Besiktningsman
  • Byggregler
  • Besiktningsrapport

Sammanfattning

En entreprenadbesiktning är en viktig del av byggprocessen och det är viktigt att utföra den noggrant och effektivt. Att genomföra en besiktning kan spara kostnader och tid i ett byggprojekt, samt ge en trygghet och övertygelse att allt byggs enligt reglerna. Genom att anlita en besiktningsman får du hjälp med att se till att alla nödvändiga åtgärder tas och att allt följer reglerna.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.