5 viktiga tips för elevassistenter | Skapa en lyckad skolupplevelse

Att arbeta som elevassistent kan variera enormt beroende på vilken skola och vilket uppdrag man har. Men oavsett vad jobbet innebär så kan man som elevassistent göra en stor skillnad för eleverna – både praktiskt och emotionellt. Här är några tips som kan hjälpa dig att förbättra din roll som elevassistent.

Skapa en trygg och inkluderande miljö

Att känna sig trygg och inkluderad är en grundförutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och prestera bra i skolan. Som elevassistent är du en av de viktigaste personerna för att skapa en sådan miljö. Det handlar inte bara om att se till att eleverna inte blir utsatta för mobbning eller diskriminering, utan också om att uppmuntra dem att vara sig själva och våga ta plats i klassrummet.

Försök att lära känna eleverna och visa att du bryr dig om dem. Var en förebild genom att själv vara öppen och inkluderande, och uppmuntra eleverna att respektera varandra och varandras olikheter.

Kommunicera tydligt och konstruktivt

Som elevassistent är du ofta en länk mellan läraren och eleverna. Det är därför viktigt att du kan kommunicera tydligt och konstruktivt med båda parterna. Ta reda på vad läraren förväntar sig av dig och informera eleverna om vad de kan förvänta sig av dig.

Om något inte fungerar som det ska i klassrummet – som att en elev inte lyssnar eller stör lektionen – så är det viktigt att du tar tag i situationen på ett respektfullt sätt. Försök att hitta en lösning tillsammans med eleven och läraren, och fokusera på vad som kan göras istället för vad som har gått fel.

Var flexibel och initiativrik

Ibland kan man som elevassistent stöta på oväntade situationer – som när en elev blir sjuk eller när läraren inte finns på plats. Då är det viktigt att kunna vara flexibel och ta egna initiativ för att lösa problemet.

Försök att vara förberedd på olika scenarion genom att ha koll på vilka elever som har olika behov, vilka rutiner som gäller vid sjukdom och vilka resurser som finns tillgängliga för dig. Var också beredd på att ibland behöva sätta dina egna planer åt sidan för att hjälpa elever och lärare.

Ge positiv feedback och erkänn prestationer

Att få positiv feedback och känna att ens prestationer blir erkända är viktigt för alla. Som elevassistent har du en unik chans att ge eleverna den feedbacken. Tänk på vad eleverna gör bra – även om det är små saker – och ge dem konkret feedback på deras prestationer.

Försök också att uppmuntra eleverna att kämpa och fira deras framsteg. Det kan handla om allt från att få ett bra resultat på en uppgift till att ha klarat av en utmaning som de tidigare haft svårt med.

Fortsätt att utvecklas

Att arbeta som elevassistent kan ge goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Fortsätt att lära dig nya saker om yrket och ta vara på de erfarenheter som du får från elever och lärare.

Var också öppen för feedback från elever och lärare. Det är genom att tillsammans reflektera och utvärdera som ni kan hitta nya sätt att förbättra arbetsmiljön – för både dig själv och eleverna.

Relevanta nyckelord

  1. elevassistent tips
  2. skolupplevelse
  3. inkluderande miljö
  4. kommunikation
  5. initiativrik
  6. positiv feedback
  7. personlig utveckling

Sammanfattning

Som elevassistent är du en avgörande faktor för att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö för eleverna. Genom att vara inkluderande, kommunikativ, flexibel och uppmuntrande kan du hjälpa eleverna att prestera bättre och ha en lyckad skolupplevelse. Var också öppen för feedback och fortsätt att utvecklas i ditt yrke.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.