Elevassistent lön 2017 - Så mycket tjänar man som elevassistent

Att arbeta som elevassistent är en uppskattad yrkesroll för många som brinner för att hjälpa elever med särskilda behov. Men vad kan man egentligen förvänta sig i lön som elevassistent? I den här guiden kommer vi att titta närmare på elevassistent lön 2017, samt diskutera vad som är vanligt förekommande i Sverige.

Vad är elevassistentens huvudsakliga uppgift?

Elevassistenten är en viktig länk mellan pedagoger och elever, och hjälper till att skapa en trygg och stimulerande miljö för elever med särskilda behov. Arbetet innebär oftast att stötta elever under lektioner och vid annan skolverksamhet, samt ge dem stöd och vägledning i deras dagliga liv.

I rollen som elevassistent kan man förvänta sig att ha nära kontakt med föräldrar, kollegor och övriga personer som är involverade i elevens liv. Det är därför viktigt att man trivs med att arbeta i ett team, och har en hög grad av empati och samarbetsförmåga.

Vad kan man förvänta sig i lön som elevassistent?

Elevassistent lön 2017 kan variera en hel del beroende på var i landet man arbetar, samt vilken utbildning och erfarenhet man har. En ingångslön för en elevassistent utan någon form av högre utbildning ligger normalt sett på runt 20 000 kr i månaden, medan en mer erfaren assistent med vidareutbildning kan tjäna uppemot 25 000 kr i månaden.

Det är inte ovanligt att elevassistenter har en överenskommelse om timlön istället för en fast månadslön, vilket betyder att ens lön kan variera från månad till månad beroende på hur många timmar man arbetar. Detta är dock inte alltid fallet, och det är upp till arbetsgivaren att bestämma lönemodellen.

Vad påverkar elevassistent lön 2017?

Som tidigare nämnt spelar utbildning och erfarenhet en stor roll när det gäller elevassistent lön 2017. De flesta arbetsgivare tenderar att värdera erfarenhet högt, och därmed höja lönen för en assistent som har arbetat inom yrket under en längre tid.

Elevassistenters lön kan även påverkas av institutionens ekonomiska situation, samt vilken del av landet man arbetar i och om det finns en större efterfrågan på assistenter på det området.

Relevanta nyckelord

  • elevassistent lön
  • elevassistent lön 2017
  • assistentlön
  • assistent lön
  • lön som elevassistent
  • vad tjänar man som elevassistent

Sammanfattning

Att arbeta som elevassistent är ett viktigt och uppskattat jobb som hjälper elever med särskilda behov att få en trygg och stimulerande skolmiljö. Förväntningarna på elevassistenten varierar beroende på var man arbetar, men det är vanligt förekommande att tjäna runt 20 000 - 25 000 kr i månaden. Erfarenhet och utbildning är nyckelfaktorer som påverkar elevassistents lön 2017, och det är inte ovanligt att man har en överenskommelse om timlön istället för en fast månadslön.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.