Gör en effektiv SWOT-analys för din utbildning

Att göra en SWOT-analys är ett värdefullt verktyg för att få en djupare förståelse av din utbildning. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen hjälper dig att identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det ger dig också insikt i hur du kan dra nytta av de möjligheter som finns och hantera hoten som påverkar din utbildning. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur du gör en effektiv SWOT-analys för din utbildning.

Styrkor

När du definierar styrkorna i din utbildning så fokuserar du på vad som fungerar bra just nu. Här är några exempel på vad du kan ta med i din analys:

 • Kunniga och erfarna lärare
 • Bra undervisningsmaterial och teknik
 • Starkt samarbete med företag och branschorganisationer
 • Tillgång till roliga extracurricular-aktiviteter

Det är viktigt att identifiera dina styrkor så att du kan fortsätta att bygga på dem och dra nytta av dem.

Svagheter

När du definierar svagheterna i din utbildning så tittar du på vad som inte fungerar som det ska eller vad som behöver utvecklas. Här är några exempel på vad du kan ta med i din analys:

 • Höga kostnader som hindrar elever från att anmäla sig
 • Bristande anpassning till modern teknik och verktyg
 • Kvaliteten på en del av lärarna

Genom att identifiera dina svagheter kan du sätta upp mål för att förbättra dem och öka kvaliteten på din utbildning.

Möjligheter

När du definierar möjligheterna i din utbildning så tittar du på yttre faktorer som kan hjälpa dig att utveckla din utbildning. Här är några exempel på vad du kan ta med i din analys:

 • Ökat intresse från arbetsgivare för elever som har varit aktiva i universitetsverksamheten
 • Ökad efterfrågan på en viss utbildningsinsats (t.ex. onlinekurser)
 • Teknologiska lösningar som kan utveckla studiemiljön.

Att identifiera dina möjligheter hjälper dig att planera för framtiden och dra nytta av dem.

Hot

När du definierar hoten i din utbildning så tittar du på yttre faktorer som kan hindra din utbildning från att nå målen. Här är några exempel på vad du kan ta med i din analys:

 • Konkurrentutbildningar som har bättre erbjudanden än din skola
 • Bristande efterfrågan på vissa yrkesområden
 • Covid-19-pandemi som påverkar studierna.

Att identifiera dina hot hjälper dig att förbereda dig för eventuella hinder samt ta steg för att minska påverkan av dem.

Relevanta nyckelord

 • SWOT-analys för utbildning
 • Styrkor i utbildning
 • Svagheter i utbildning
 • Möjligheter i utbildning
 • Hot i utbildning
 • Utbildningsutveckling
 • Utbildningsplanering

Sammanfattning

Att genomföra en SWOT-analys för din utbildning hjälper dig att få en bred insikt i vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Genom att definiera dina styrkor och svagheter kan du sätta upp mål för att förbättra din utbildning. Att identifiera dina möjligheter och hot hjälper dig att planera för framtiden samt hantera hinder som kan uppstå på vägen. Genom att använda SWOT-analys i din utbildningsutveckling kan du öka chansen att nå dina mål.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.