DISC-analys – Så fungerar testet

DISC-analys är ett personlighetstest som används för att identifiera olika personlighetstyper. Testet mäter fyra huvudsakliga faktorer: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. Dessa faktorer används sedan för att skapa en DISC-profil som beskriver din personlighetstyp och hur du kan använda den för att förbättra ditt liv, såväl som för att förstå andra bättre.

Vad är DISC-analys test?

DISC-analys är ett verktyg som hjälper dig att förstå din personlighet och hur du kan använda din personlighetstyp för att förbättra din relation till andra människor. Testet utförs vanligtvis online och tar ungefär 20-30 minuter att slutföra.

Testet består av en serie frågor som mäter dina svar mot fyra huvudsakliga faktorer: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. Dessa faktorer används sedan för att skapa en personlighetsprofil som beskriver din personlighetstyp och hur du kan använda den för att förbättra din karriär, dina relationer och andra områden av ditt liv.

Hur fungerar DISC-analys test?

DISC-analys test fungerar genom att mäta fyra huvudsakliga personlighetsegenskaper: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet.

Dominans handlar om hur du hanterar och tar på dig auktoriteten i en grupp. Personer med hög dominans har en tendens att styra diskussionen och vill att deras åsikt ska väga tyngst.

Inflytande handlar om hur du påverkar och motiverar andra människor. Personer med högt inflytande är bra på att övertyga andra om sina idéer och har en förmåga att motivera människor kring sig.

Stabilitet handlar om hur du hanterar stress och förändring. Personer med hög stabilitet har en tendens att hantera stress på ett bra sätt och jobbar effektivt även under press.

Konformitet handlar om hur du hanterar regler och standarder. Personer med hög konformitet följer reglerna till punkt och pricka, och uppskattar när saker och ting har en strukturerad ordning.

DISC-analys test mäter dina svar mot dessa fyra faktorer och skapar sedan en personlighetsprofil som beskriver din personlighetstyp.

Så använder du DISC-analys test för att förbättra dig själv

DISC-analys är ett fantastiskt verktyg för att förstå din personlighetstyp och förbättra ditt liv. När du förstår dig själv bättre kan du ta bättre beslut, förbättra din kommunikation med andra människor och generellt sett bli mer framgångsrik.

Här är några tips för hur du kan använda DISC-analys för att förbättra dig själv:

 • Förstå din personlighetstyp och hur den påverkar dina relationer med andra människor.
 • Lär dig hur du kan anpassa din kommunikation och ditt beteende för att bättre passa in i olika situationer och för att uppnå önskat resultat.
 • Skapa en bättre balans mellan dina personliga och professionella mål genom att förstå din personlighetstyp och hur du kan använda den i ditt yrkesliv.
 • Använd DISC-analys för att identifiera dina styrkor och svagheter och jobba på att utveckla ditt självförtroende och bli mer självsäker i din personliga och professionella utveckling.

Relevanta nyckelord

 • DISC-analys
 • Personlighetstest
 • Personlighetstyper
 • Kommunikation
 • Utveckling
 • Självförtroende
 • Karriär

Sammanfattning

DISC-analys test är ett kraftfullt verktyg för att förstå din personlighetstyp och hur den påverkar ditt liv. Genom att använda testet kan du jobba på att förbättra din kommunikation med andra människor, skapa bättre balans mellan dina personliga och professionella mål och utveckla ditt självförtroende. Förståelsen som DISC-analysen ger är en investering i dig själv och din framtida utveckling.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.