Möt framtiden: Bli en mästare på digitala möten

Digitala möten är något som har blivit allt mer vanligt förekommande, särskilt under senaste tiden där många har arbetat hemifrån på grund av Covid-19. Att hålla digitala möten kan dock vara en utmaning då det kan vara svårt att skapa samma engagemang som vid fysiska möten. I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på hur man kan optimera sin virtuella kommunikation och bli en mästare på digitala möten.

Förberedelser

Förberedelserna inför ett digitalt möte är avgörande för att mötet ska bli så effektivt som möjligt. Se till att alla deltagare har den tekniska utrustning som behövs samt att ni är överens om vilken plattform som ska användas för mötet. För att undvika tekniska problem kan det vara bra att testa utrustningen innan mötet börjar.

Skapa engagemang

Att skapa engagemang vid digitala möten kan vara en utmaning då det är svårt att avläsa kroppsspråk och röstläge. För att skapa engagemang kan man använda sig av olika verktyg och tekniker, såsom att använda sig av en whiteboard som alla kan anteckna på eller att låta deltagarna i mötet presentera sig själva och sina förväntningar på mötet.

Var tydlig och kortfattad

När man håller digitala möten är det viktigt att hålla sig kortfattad och tydlig i sin kommunikation för att undvika missförstånd. Se till att alla deltagare är på samma nivå genom att använda enkla termer och förklara begrepp som kan vara oklara. Försök också att undvika onödiga upprepningar och långa monologer för att undvika att deltagarna tappar intresset.

Använd bildspråk

Ett sätt att göra kommunikationen mer lättförståelig är att använda sig av bildspråk. Genom att använda sig av bilder och andra visuella hjälpmedel kan man göra det lättare för deltagarna att förstå vad som diskuteras.

Relevanta nyckelord

  • Digitala möten
  • Virtuella kommunikation
  • Engagemang
  • Digitala verktyg
  • Kort och tydlig kommunikation
  • Bildspråk
  • Förberedelser

Sammanfattning

Att bli en mästare på digitala möten handlar om att förbereda sig ordentligt, att skapa engagemang och att hålla sig kort och tydlig i sin kommunikation. Genom att använda sig av bildspråk och andra visuella hjälpmedel kan man också göra kommunikationen mer lättförståelig för deltagarna. Med de rätta verktygen och teknikerna kan digitala möten vara precis lika effektiva som fysiska möten.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.