{{site.name}}

Då allt fler företag går digitala och data blir en allt mer viktig faktor för många organisationer är det viktigt att fokusera på datasäkerhet. De senaste åren har det skett en dramatisk ökning av cyberattacker, vilket har visat sig vara kostsamt för många organisationer runt om i världen. En undersökning från Ponemon Institute, som undersökte dyra dataangrepp, visade att den genomsnittliga kostnaden för dessa intrång är över 4 miljoner dollar.

Följande är tre saker att tänka på när det gäller datasäkerhetsutbildning.

1. Vilken typ av utbildning behöver din organisation?

Det finns en rad olika utbildningskurser som fokuserar på olika aspekter av datasäkerhet. Dessa kan exempelvis fokusera på nätverkssäkerhet, programvarusäkerhet, eller användarbehörighet. I de flesta fall är det bäst att söka efter en utbildning som är specifik för det problemområdet som din organisation är mest sårbar för.

2. Utvärdera dina anställdas behov

Det kan vara en god idé att skapa en grundläggande utbildning i datasäkerhet som alla anställda måste genomgå. Detta säkerställer att alla i organisationen har en gemensam förståelse för de mest grundläggande säkerhetsprinciperna.

Vidare är det viktigt att utvärdera de specifika behoven hos olika anställda när det handlar om datasäkerhet. Till exempel kan anställda som arbetar med sensitiv information eller känsliga kunders data behöva mer avancerad utbildning inom datasäkerhet.

3. Kontinuerlig utbildning

Så fort din organisations datasäkerhetsutbildning har implementerats är det viktigt att se till att den fortsätter att vara aktuell. Då hotbilderna ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad och vidareutveckla utbildningen efter hand.

För att undvika att systemet hackas måste din organisations IT-miljö ha uppdaterats kontinuerligt.

Relevanta nyckelord

  • Datautbildning
  • Säkerhetsträning
  • Datasäkerhet
  • IT-säkerhet
  • Nätverkssäkerhet
  • IT-träning
  • Cybersecurity

Sammanfattning

Som organisation är det viktigt att fokusera på datasäkerhet, speciellt då allt fler organisationer digitaliseras och data blir en allt mer viktig faktor. Genom att investera i rätt typ av utbildning, med en grundlig utvärdering av de anställdas behov, och att hålla utbildningen uppdaterad är det möjligt att skydda din organisation från skadliga intrång.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.