Vad är skilnaden mellan certifiering och utbildning?

För många som vill utveckla sin karriär eller byta bransch är certifiering och utbildning två vanliga alternativ. Men vad är egentligen skillnaden mellan de två och vad är bäst för dig? I den här artikeln förklarar vi vad certifiering och utbildning innebär och hur du kan använda både och för att nå dina karriärmål.

Certifiering: vad det är och när det används

Certifiering är en process där en oberoende organisation bekräftar att du har de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom en viss bransch eller yrkesroll. Certifiering används ofta inom hälso- och sjukvårdsindustrin, IT-branschen och finanssektorn, men det finns även branschspecifika certifieringar för allt från ledarskap till fotografi.

För att få din certifiering måste du ibland genomgå en utbildning, men det är inte alltid nödvändigt. Istället kan du skicka in bevis på din erfarenhet och dina kunskaper till certifieringsorganet, som sedan utvärderar din ansökan och bekräftar din certifiering om du uppfyller deras krav.

Utbildning: vad det är och när det används

Utbildning är en strukturerad process där du lär dig nya kunskaper och färdigheter inom ett visst ämne eller område. Vanligtvis sker utbildning på en skola, universitet eller genom online-kurser och kan både vara akademisk eller yrkesinriktad.

Till skillnad från certifiering är utbildning inte en bekräftelse på kunskaper eller kompetens, utan snarare en möjlighet att förvärva nya kunskaper och färdigheter eller utveckla befintliga. Du kan använda utbildning för att starta en karriär inom ett nytt område eller utveckla din befintliga karriär.

Certifiering vs. utbildning: vad ska du välja?

Som du nu vet finns det några grundläggande skillnader mellan certifiering och utbildning. Certifiering bekräftar dina befintliga kunskaper eller erfarenheter, medan utbildning hjälper dig att förvärva nya färdigheter.

Om du vill byta karriär eller bransch kan det vara lämpligt att börja med en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom ditt valda område. Därefter kan du genomgå en certifieringsprocess för att bekräfta din kunskap och öka dina chanser att hitta ett jobb eller uppdrag.

Om du redan har en etablerad karriär inom din bransch kan en certifiering vara en möjlighet att öka din konkurrenskraft eller förbättra din ställning på arbetsmarknaden. Det kan också hjälpa dig att öka din lön och förhandlingsposition när du söker nya möjligheter.

Relevanta nyckelord

  • certifiering utbildning
  • skillnaden mellan certifiering och utbildning
  • certifieringsprocess
  • utbildning för karriärbytte
  • karriärutveckling

Sammanfattning

Certifiering och utbildning är två olika verktyg som kan hjälpa dig att utveckla din karriär. Certifiering bekräftar dina befintliga kunskaper och färdigheter, medan utbildning ger dig möjlighet att förvärva nya. Beroende på dina karriärmål kan du välja både certifiering och utbildning för att öka din konkurrenskraft och förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.