{{site.name}}

Front Matter:


title: Certifierad Kontrollansvarig – Krav, Utbildning & Jobb slug: certifierad-kontrollansvarig-utbildning-krav-jobb description: Vad krävs för att bli en certifierad kontrollansvarig och vad innefattar utbildningen? Läs mer om kraven och jobbmöjligheterna inom området.


Är du intresserad av byggbranschen och har en önskan att ta ansvar för byggprocessen? Då kan en karriär som kontrollansvarig vara något för dig. I denna artikel diskuterar vi det som krävs för att få en certifierad kontrollansvarig titel och vad som är involverat i utbildningen. Vi kommer också att utforska jobbutsikterna för denna karriär.

Kraven för att bli certifierad kontrollansvarig

För att bli en certifierad kontrollansvarig behöver man gå igenom en utbildning och examineras för att få behörighet i enlighet med Plan- och bygglagen. Detta innebär att man måste ha en teknisk eller vetenskaplig utbildningsbakgrund på kandidatnivå eller motsvarande kvalifikationer. Om man bara har avslutat gymnasiet krävs det att man har arbetat som byggnadsinspektör under minst fem år.

Det krävs också erfarenhet från arbete på byggplatser och en förmåga att självständigt bedöma arbetsresultatet. Den som vill certifiera sig som kontrollansvarig kan antingen läsa en eftergymnasial utbildning i bygglagar – bygglov, tillsyn och juridik på en yrkeshögskola eller en högskoleutbildning i teknik eller arkitektur, följt av en arbetsperiod.

Utbildningen för att bli en certifierad kontrollansvarig

För att få certifiering som kontrollansvarig behöver du gå igenom en utbildning för certifiering. Denna utbildning motsvarar minst 80 timmars eftergymnasial utbildning och inkluderar minst följande kursmoduler:

 • Byggtekniska regler
 • Byggnadsbesiktning
 • Byggprocessen och planläggning
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Konflikthantering och förhandlingsteknik

Efter att ha genomfört utbildningen behöver du också uppfylla erfarenhetskraven för att kunna kvalificera dig för certifieringen och därefter godkännas av behörig myndighet.

Jobbmöjligheter som certifierad kontrollansvarig

De första jobbmöjligheterna som öppnar upp sig för en nyligen certifierad kontrollansvarig är oftast inom kommunal förvaltning, byggföretag eller tekniska konsultföretag. Jobbmöjligheterna kan variera beroende på var du befinner dig och vad för utbildning du har gått igenom.

De vanligaste jobbpositionerna som är tillgängliga för certifierade kontrollansvariga är:

 • Kontrollansvarig
 • Kvalitetsansvarig
 • Byggnadsinspektör
 • Tillsynsman
 • Chefsarkitekt
 • Projektledare

Relevanta nyckelord

 • Certifierad kontrollansvarig utbildning
 • Kontrollansvarig byggsamordnare
 • Kontrollansvarig kurs
 • Kontrollansvarig platsbesök
 • Certifiering kontrollansvarig
 • Utbildning i bygglagar
 • Bygglovsprocessen

Sammanfattning

Att bli en certifierad kontrollansvarig kan vara ett spännande steg för dig som är intresserad av byggbranschen. För att uppnå denna kvalifikation krävs en eftergymnasial utbildning på minst 80 timmar samt erfarenhet av att arbeta på byggplatser. Efter att ha certifierat dig kan du ta dig an positioner såsom kontrollansvarig, kvalitetsansvarig, and byggnadsinspektör bland andra.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.