Certified Ethical Hacker - Vad är det och hur kan du bli en?

Certified Ethical Hacker, eller CEH, är en certifiering som bekräftar din kompetens inom penetrationstestning och etisk hackning. En CEH används vanligtvis för att utföra säkerhetskontroller i företag eller organisationer för att identifiera säkerhetsrisker och förebygga obehörig åtkomst. I denna artikel kommer vi att utforska vad det innebär att vara en Certified Ethical Hacker, hur man blir en och vad du kan förvänta dig av yrket.

Utbildning och Kompetens

För att bli en Certified Ethical Hacker krävs det en grundläggande förståelse av datorer och nätverkssäkerhet. Det finns flera olika sätt att få utbildning för att kunna ta certifieringen. En av de mest populära och anerkända vägarna är att få en certifiering genom EC-Council. EC-Council är en organisation som har specialiserat sig på att utbilda säkerhetsproffs och utveckla standarder och metoder för att testa säkerheten hos datorer och nätverk.

När du har skaffat dig den nödvändiga utbildningen och kunskapen kan du ta CEH-certifieringstestet. Testet är en kombination av flervalsfrågor och praktiska laborationer. När du har klarat testet blir du en Certified Ethical Hacker och kan börja arbeta med säkerhet på företag och organisationer.

Jobbutsikter

Efter att ha fått din certifiering kan du arbeta i en mängd olika yrken som kräver IT-säkerhet. Det finns flera olika typer av företag som anställer Certified Ethical Hackers, inklusive finansiella institutioner, sjukhus och företag som hanterar stora mängder data. Många CEH:er arbetar också som konsulter och erbjuder säkerhetstester till olika företag.

Ett av de största fördelarna med att bli en CEH är att efterfrågan på detta yrke fortsätter att öka. Som fler och fler företag går online och hanterar information elektroniskt, ökar behovet av säkerhetsprofessionella som kan hålla känslig information säker.

Lön och Förmåner

Som Certified Ethical Hacker kan du förvänta dig en konkurrenskraftig lön. Enligt PayScale ligger medianlönen på 99 000 kr per år, men det finns stora regionala skillnader i lön. I större städer som Stockholm och Göteborg ligger lönen oftast högre än i mindre städer.

Utöver en konkurrenskraftig lön kan du förvänta dig förmåner som hälsobeläggningar, sjukvårdsförmåner och 401(k)-matchning från ditt företag. Många företag som anställer CEH:er erbjuder också avancerad utbildning och certifieringar som hjälper dig att fortsätta att utvecklas i din karriär.

Relevanta nyckelord

  1. CEH
  2. Etisk hackning
  3. Penetrationstestning
  4. IT-säkerhet
  5. EC-Council

Att vara en Certified Ethical Hacker är ett spännande och eftertraktat yrke som kräver en stark teknisk bakgrund och förmågan att tänka som en fientlig hackare. Genom att ta en CEH-certifiering kan du få en konkurrenskraftig lön och jobba med spännande säkerhetsprojekt. Lycka till på din resa att bli en CEH!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.