Säkra ditt företag med brandskyddsutbildning | Företagsnamn

Har ditt företag verktygen för att hantera en brand? Att säkra sin arbetsplats bör vara en hög prioritet för alla ägare och ledare. En brandskyddsutbildning kan öka säkerheten och minska risken för skador och förluster. Vi på Företagsnamn erbjuder anpassade utbildningar för att möta dina specifika utmaningar.

Varför brandskyddsutbildning är viktigt

Oavsett storlek på verksamheten finns det en brandrisk och konsekvenserna av att inte hantera den kan vara förödande. Ett väl genomfört utbildningsprogram hjälper till att upptäcka, agera och förebygga bränder. Dessutom lär sig anställda hur man använder brandsläckare och andra verktyg som krävs vid en nödsituation. En välutbildad personal blir din säkerhetstjänst och en bättre förutsättning att skydda verksamhet, medarbetare och kunder.

Konsekvenserna av att inte vara förberedd

Att inte ha brandskyddsutbildning och befintligt säkerhetsutrustning kan orsaka betydande skador. De direkta kostnaderna inkluderar reparationskostnader, förlorad försäljning och försäkringspremier. Företaget kan också möta indirekta kostnader som minskad produktivitet, minskad anseende, rättsliga påföljder och till och med affärsavbräck. I värsta fall kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall, som är omöjliga att återställa.

Företagsanpassade brandskyddsutbildningar

Företagsnamn erbjuder en helhetslösning för att utbilda och informera om säkerhet på arbetsplatsen. Vi utför anpassade brandskyddsutbildningar som är byggda på din arbetsplats behov och din personal. Vi utbildar och tränar dina medarbetare på en verklig nivå, med hjälp av vår erfarna och kunniga personal. Våra utbildningar omfattar allt från förebyggande åtgärder till att hantera en eventuell brand. Utbildningen sker på plats för att minimera distraktioner.

Vad som ingår vid utbildningen

 • Riskbedömning på arbetsplatsen
 • Lagar och rekommendationer om brandskydd
 • Brandsläckning som övning
 • Evakueringsövning anpassad för företaget
 • Instruktioner om användning av brandvarnare och nödutgångar

Relevanta nyckelord

 1. Brandskyddsutbildning
 2. Säkerhet på arbetsplatsen
 3. Brandsläckning
 4. Evakuering
 5. Nödutgångar
 6. Riskbedömning
 7. Arbetsmiljö

Sammanfattning

Att investera i en brandskyddsutbildning är inte bara en juridisk plikt, det är det ansvariga sättet att driva en verksamhet. Att ha en utbildad personal är en av de mest värdefulla tillgångarna du kan ha på jobbet. Företagsnamn strävar efter att förse sina kunder med bästa möjliga säkerhetslösningar och utbildning som möjligt. Kontakta oss idag för en anpassad utbildning för ditt företag.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.