Så boostar du medarbetarengagemang - Tips från en HR-expert

Studier visar att medarbetare som känner en högre grad av engagemang är mer produktiva, har högre arbetsmoral och är mer benägna att stanna kvar på jobbet under en längre tid. Som ledare, chef eller HR-representant är det din uppgift att se till att medarbetarna förblir engagerade och inspirerade. Men vad kan du göra för att uppnå detta?

Här är tre bästa praktiker för att skapa högre medarbetarengagemang på arbetsplatsen:

1. Tydlig kommunikation och feedback

Att ge och ta emot återkoppling är en grundläggande del av arbetet på alla nivåer, från högsta ledningen till gruppmedlemmarna. Tydlig kommunikation och feedback hjälper medarbetarna att förstå vad som förväntas av dem och utveckla kunskaper och förmågor. Sätt fortbilda dina medarbetare genom att ge dem tillfälle att ge feedback och att utveckla sin färdigheter och låt även dem ge feedback till sina chefer och kollegor.

2. Utmana medarbetarna och ge dem ansvar

Att ge medarbetarna en möjlighet att utveckla sin färdigheter och självförtroende genom att ge dem utmaningar i arbetet är ett kraftfullt verktyg för ledare. När medarbetarna känner att de har något att bidra med och har en tydlig roll att spela vill de oftast delta mer aktivt i gruppaktiviteter och jobba hårdare.

3. Skapa en motiverande arbetsmiljö

Arbetsmiljön är viktig för att skapa engagemang från medarbetarna. En arbetsmiljö som är öppen, kommunikativ, varm och vänlig kan göra underverk för medarbetarnas produktivitet och engagemang. Det finns flera sätt att skapa en arbetsmiljö som motiverar dina medarbetare, som att sätta upp tydliga mål, belöna positivt beteende och gå igenom riktlinjer för arbetsplatsens policy och regler.

Fördelarna med att öka medarbetarengagemang

Att öka medarbetarengagemang har många fördelar för både arbetsgivare och anställda. Några av de viktigaste fördelarna inkluderar:

 • Produktiviteten ökar - Engagerade medarbetare tenderar att vara mer produktiva eftersom de känner sig mer motiverade att uppnå gemensamma mål.

 • Bättre kommunikation - Engagerade medarbetare är mer benägna att dela information och samarbeta med sina kollegor, vilket ofta leder till bättre prestationer.

 • Större innovationsförmåga - När medarbetarna känner att deras idéer och åsikter tas på allvar så är de oftare mer benägna att dela dem och bidra till förbättringar på arbetsplatsen.

 • Högre moral - Engagerade medarbetare trivs oftast bättre på arbetsplatsen och är mindre benägna att säga upp sin anställning.

Relevanta nyckelord

 • Medarbetarengagemang
 • Feedback
 • Arbetsmiljö
 • Motivation
 • Ledarskap
 • Produktivitet
 • Kommunikation

Sammanfattning

Genom att förbättra medarbetarengagemang på arbetsplatsen kan du skapa en miljö där medarbetare känner sig mer motiverade och nöjda. Genom att utmana dem, skapa en motiverande arbetsmiljö och ge feedback kan du bidra till en ökad produktivitet och prestation på arbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.