Bokslutsdispositioner - en guide till rätt användning

Bokslutsdispositioner är en viktig del av bokföringen för företag och organisationer. Men vad innebär det egentligen och hur ska man använda det på rätt sätt? I denna artikel ger vi dig en grundläggande introduktion och tips på hur du kan använda bokslutsdispositioner på ett effektivt sätt.

Vad är bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är de justeringar och förändringar som görs i företagets bokföring vid årets slut för att säkerställa att balansräkningen och resultaträkningen speglar företagets verkliga ekonomiska ställning. Till exempel kan det innebära att korrigera för avskrivningar, skulder eller tillgångar som inte har bokförts korrekt under året.

Det är viktigt att skilja mellan bokslutsdispositioner och bokföringsdispositioner. Medan bokföringsdispositioner används under året för att justera felaktiga bokföringsposter, används bokslutsdispositioner endast i slutet av räkenskapsåret.

Hur påverkar bokslutsdispositioner företagets bokföring?

För att förstå hur bokslutsdispositioner påverkar företagets bokföring är det viktigt att känna till några grundläggande termer inom bokföring. Enligt lag ska en årsredovisning och bokslut innehålla en resultaträkning, balansräkning och en förvaltningsberättelse.

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under det senaste räkenskapsåret. Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut. Genom att använda bokslutsdispositioner kan företag justera balansräkningen och resultaträkningen för att spegla företagets verkliga ekonomiska ställning.

Tips för rätt användning av bokslutsdispositioner

 1. Boka avskrivningar korrekt - se till att korrigera eventuella felaktiga bokföringsposter gällande avskrivningar som kan ha uppstått under året.

 2. Se till att ha rätt underlag - dokumentera dina bokslutsdispositioner noga så att det är lätt att förstå och följa dem.

 3. Påverka inte bokslutsresultatet oriktigt - det är viktigt att bokslutsdispositionerna inte används för att påverka bokslutsresultatet mer än nödvändigt.

 4. Var försiktig med nya saker - det är särskilt viktigt att vara försiktig med nya saker som tillgångar eller skulder som inte fanns förra året.

Relevanta nyckelord

 • bokslutsdispositioner
 • bokföring
 • årsredovisning
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • avskrivningar
 • justeringar

Sammanfattning

Bokslutsdispositioner är en viktig del av bokföringen för alla företag och organisationer. Genom att göra justeringar vid slutet av räkenskapsåret kan man säkerställa att balansräkningen och resultaträkningen speglar företagets verkliga ekonomiska ställning. Genom att vara noga med dokumentation och korrekt bokföring kan du använda bokslutsdispositioner på ett effektivt sätt för att förbättra din bokföring.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.